Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น
(GHFUK038)ทัวร์ญี่ปุ่นKYSHU ALL ONE (TG)
วันที่ 1 - 26 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอินเมืองเบปปุ จิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ]-แช่น้ำแร่ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ-เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริเมืองนางาซากิ-ชมวิวภูเขาอินาซะ เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ-เมืองฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งเท็นจิน
(GHNRT045) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA FREEZING (JL)
วันที่ 16 ม.ค. 61 - 25 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอร์รี่-เมืองมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้-แช่น้ำแร่ เมืองทาคายม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนซันมาจิ ซูจิหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATA [ชมการจัดแสดงไฟ]
(GHKIX036)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA NEWYEAR (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (*ชมด้านนอก)- ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ หน้าผาโทจินโบ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX035)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA OSAKA (JL)
วันที่ 19 - 26 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ
(GHKIX032)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA TOKYO FULLDAY (TG)
วันที่ 1 - 27 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้ แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ปก่อน 20 ธ.ค. 59 กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ปหลัง 21 ธ.ค. 59 ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึพิพิธภัณฑ์ราเมง
(JGKIX025) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA WINTER (TG)
วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(GHKIX019)ทัวร์ญี่ปุ่นTAKAYAMA GOLDEN ROUTE (TG)
วันที่ 3 พ.ย. 60 - 3 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - -เกียวโต-วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ [ปราสาททอง]-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ [กรุ๊ปที่เดินทาง 3,7 พ.ย.60]เมืองคามิโกชิ-สะพานคัปปะบาชิ [กรุ๊ปที่เดินทาง 14,28 พ.ย.60]นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-สวนผลไม้ - เมืองมัสซึโมโต้-ปราสาทมัสซึโมโต้ - แช่น้ำแร่
(GHKIX018)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA KORANKET SAKURA & AUTUMB (TG)
วันที่ 14 - 28 พ.ย. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-สวนผลไม้-เมืองมัสซึโมโต้ ปราสาทมัสซึโมโต้-เมืองยามานาชิ-แช่น้ำแร่ เมืองโอบาระ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี [ตามสภาพอากาศ]ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเค-NABANA NO SATO [ชมไฟ]
(GHKIX010)ทัวร์ญี่ปุ่นSUPER PRO TAKAYAMA OSAKA (XJ)
วันที่ 13 - 24 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - สนามบินคันไซ- เมืองเกียวโต- วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
(GHKIX017)ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFUL ISE KYOTO OSAKA (JL)
วันที่ 22 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ-ถนนโอฮาไรมาชิ- เมืองนารา-วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโตไดบุตสึ) อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ วัดเรียวอันจิ-วัดโทฟุคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ-ป่าไผ่-วัดเทนริวจิ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX016)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B PLUS USJ (TG)
วันที่ 1 พ.ย. 60 - 6 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโงย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX006)ทัวร์ญี่ปุ่นSUPER PRO TAKAYAMA AUTUMN (XJ)
วันที่ 8 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - สนามบินคันไซ-วัดเรียวอันจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ ป่าไผ่-วัดเทนริวจิ-เมืองนาโกย่า-NABANA NO SATO[ชมแสดงไฟ] หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่
(GLHNGO002) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA -WAKAYAMA (TG)
วันที่ 6 - 11 ก.ค. 60  (ุ6 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์นินจา อิกะ – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – โรงงานเหล้าบ๊วย – เมืองชิราฮาม่า เกาะเอนเกตสึ – หน้าผาหินซันดันเบกิ – อความเรี่ยม – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ ศาลเจ้านาจิ – วัดเซอิกังโตะจิ – เมืองอิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ มิตซุย เอ้าท์เล็ต – นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ห้างอิออน
(GHFUK046)ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU COOLCHILL (TG)
วันที่ 10 ม.ค. 61 - 4 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ศาลเจ้าดาไซฟุ-เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ-หมู่บ้านยูฟุอิน-แช่น้ำแร่ ฟาร์มสตอเบอรี่-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งฟุคุโอกะ
(GHFUK040)ทัวร์ญี่ปุ่น YAMAGAGUCHI KYUSHU (TG)
วันที่ 20 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชิโมโนเซกิ สะพานทสึโนะชิมะ- ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิอินาริ-แช่น้ำแร่ อุทยานอากิโยชิไดและถ้ำอากิโยชิโด-วัดรูริโคจิ- เมืองเบปปุ ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ-แช่น้ำแร่ หมู่บ้านยูฟุอิน-สะพานแขวนยูเมะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-นางาซกิ
(GHFUK039) ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU & HUIS TEN BOSCH FLOWER PARK (TG)
วันที่ 4 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ-เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-โทซุพีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-เมืองเปบปุ เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ-หมู่บ้านยูฟุอิน เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งฟุคุโอกะ
(GHFUK022)ทัวร์ญี่ปุ่นKYUSHU ALL IN ONE (TG)
วันที่ 10 - 28 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอินเมืองเบปปุ จิโงคุเมงุริ [ชมบ่อน้ำ 3 บ่อ]-แช่น้ำแร่ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ-เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริเมืองนางาซากิ-นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ
(GLH)ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA NEW YEAR (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 60 - 3 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 63,700 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ-เก็บสตอเบอรี่-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโกกิ เมกุริ - หมู่บ้านยูฟูอิน-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิค บอมบ์-สวนสันติภาพนางาซากิ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาซะ - สวนโกลเฟอร์-HUIS TEN BOSCH-เมืองฟุกุโอกะ - ลานสกี TENZAN-โทสุ เอ้าท์เล็ต-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี้
(JGFUK024) ทัวร์ญี่ปุ่น WEST JAPAN AUTUMN (TG)
วันที่ 19 - 24 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช่องแคบคัมมอน - สะพานคินไตเคียว – เมืองฮิโรชิม่า - อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - ย่านช้อปปิ้งถนนฮอนโดริ+โอโคโนมิมูระ เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ - เมืองเก่าคุราชิกิ - เมืองโคจิม่า - ถนนโคจิม่า ยีนส์ สะพานเซโตะ โอฮาชิ - ล่องเรือนารุโตะ เวิร์ล พูล - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - อิออนพลาซ่า - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
(JFFUK006) ทัวร์ญี่ปุ่นรื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ (TG)
วันที่ 10 - 14 ส.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 49,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ – เมืองนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – โกลฟเวอร์ การ์เด้น – ภูเขาอินาสะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ – คาแนล ซิตี้ – ย่านเท็นจิน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014