Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินเดีย
(TBJAI001) ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (FD)
วันที่ 16 - 19 มี.ค. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 13,551 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(GHGAY002) ทัวร์อินเดีย_GAY-B3001_ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ (B3)
วันที่ 20 ธ.ค. 60 - 4 ก.พ. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุสินารา – ลุมพินี - ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี - พาราณสี - พุทธคยา
(ATBOM001) Grand India มุมไบ-ปูเน่-อจันตา-อโลล่า-มุมไบ (SL)
วันที่ 13 ธ.ค. 60 - 7 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มุมไบ – วัดมหาลักษมี – วัดสิทธิวินายัก – เกาะช้าง - ปูเน่ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – ออรังกาบัด - ถ้ำอะจันตา - ป้อมดาลาตาบัด – ถ้ำเอลโลล่า - บีบี กา มักบารา
(TBGAY003) ทัวร์อินเดีย_GAY-WE01_พุทธคยา สบาย...สบาย (WE)
วันที่ 8 ก.พ. 61 - 17 มี.ค. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 46,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้าที่อินเดีย-เนปาล 2. ชมเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา 3. ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า 4. ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(TBSXR002) ทัวร์อินเดีย_SXR-TG01_แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล (TG)
วันที่ 27 ก.พ. 61 - 11 พ.ค. 61  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์....อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล - เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” - ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ - นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม - นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย - ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(TBSXR006) ทัวร์อินเดีย_SXR-SG02_PARADISE KASHMIR (SG)
วันที่ 7 มี.ค. 61 - 6 เม.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ PARADISE KASHMIR • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & พาฮาลแกรม ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่า
(TBSXR005) ทัวร์อินเดีย_SXR-SG01_Songkran in Kashmir Tajmahal (SG)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน )
ราคา 26,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014