Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินเดีย
(HYDEL004) ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล (9W)
วันที่ 11 พ.ย. 60 - 9 ธ.ค. 60  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 48,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดลลี - อัครา - เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท ) - ลัคเนาว์ - สารวัตถี - เมืองลุมพินี - กุสินารา - เมืองพุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - พาราณสี
(GHGAY003) ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ (B3)
วันที่ 20 ธ.ค. 60 - 4 ก.พ. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล - เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา - นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎีสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GHGAY002) ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ (WE)
วันที่ 8 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี - กุสินารา - ลุมพินี - ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี - พาราณสี
(GHGAY002) ทัวร์อินเดีย_GAY-B3001_ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ (B3)
วันที่ 20 ธ.ค. 60 - 4 ก.พ. 61  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุสินารา – ลุมพินี - ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี - พาราณสี - พุทธคยา
(GHGAY001) ทัวร์อินเดีย_GAY-WE001_เนปาล เขาคิชฌกูฏ (WE)
วันที่ 8 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พุทธคยา - ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี - พาราณสี
(ATBOM001) Grand India มุมไบ-ปูเน่-อจันตา-อโลล่า-มุมไบ (SL)
วันที่ 13 ธ.ค. 60 - 7 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มุมไบ – วัดมหาลักษมี – วัดสิทธิวินายัก – เกาะช้าง - ปูเน่ - วัดศรีวิฆเนศวา เมืองโอซาร์ - วัดศรีคีรีจัตมา เมืองเลนยาดรี – ออรังกาบัด - ถ้ำอะจันตา - ป้อมดาลาตาบัด – ถ้ำเอลโลล่า - บีบี กา มักบารา
(HYBOM002) ทัวร์อินเดีย มุมไบ-อะจันต้า (9W)
วันที่ 16 พ.ย. 60 - 9 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มุมไบ /บอมเบย์ - ออรังกาบัด - เมืองออรังกาบาด( AURANGABAD ) - ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES ) - ป้อมดาลาตาบาด –
(HYBOM001) ทัวร์อินเดีย Gujarat (9W)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 7 ม.ค. 61  (12 วัน 10 คืน)
ราคา 58,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มุมไบ - เมืองวาโดดารา - อาห์เมดาบัด - เมืองอาห์เมดาบัด - เมืองคานธีนคร - เมืองโลทาล – เมืองภวนคร - เมือง Diu - เมืองโสมนาถ (Somanath) - แรนน์แห่งกุจน้อย อุทยานแห่งชาติซาซันเกอร์ (Sasan Gir National Park) - อุทยานแห่งชาติซาซันเกอร์ – เมืองจูนาคระห์ – Little Ranns Of Kutch (LRK) - เมืองปาทัน - เมืองสิทธุ์ปูร์ - เมืองโพชินา -
(TBJAI001) ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (FD)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 13 เม.ย. 61  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 12,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชัยปุระ - ฮาวา มาฮาล – ป้อมแอมเบอร์ – ซิติพาเลส – วัดพระพิฆเนศ - อักรา – ทัชมาฮาล – อัครา ฟอร์ด – บ่อน้ำจันเบารี - ชัยปุระ
(HYSXR008) ทัวร์อินเดีย Kashmir lover (SG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พาฮาแกม – หุบกุลมาร์ค - ศรีนาคา - (แคชเมียร์) -โซนามาร์ค - อัคระ
(HYDEL007) ทัวร์อินเดีย winter-miracle-Kashmir-Tajmahal-jai (AI)
วันที่ 9 - 30 ธ.ค. 60  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดลลี - เมืองอัครา – เมืองชัยปุระ - (แคชเมียร์) ศรีนาคา - พาฮาลแกม – ศรีนาคา - หุบกุลมาร์ค
(HYDEL006) ทัวร์อินเดีย สังเวชนียฯ 4 แห่ง ปัตนะ-ลักเนาว์ (9W)
วันที่ 2 - 9 ธ.ค. 60  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 45,500 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองหลวงเดลี – ปัตนะ - เมืองราชคฤห์ - เมืองราชคฤห์ – นาลันทา - เมืองคยา - เมืองพาราณสี - เมืองกุสินารา - เมืองลุมพินี - ลัคเนาว์
(HYDEL005) ทัวร์อินเดีย GOLDEN-DEL-AGR-JAI (9W)
วันที่ 9 - 13 ธ.ค. 60  (5 วัน 3คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดลลี - เมืองอัคราอัครา (ทัชมาฮาล -อัคราฟอร์ท ) - เมืองชัยปุระ - เมืองชัยปุระ - ซิตี้พาเลส - ฮาวามาฮาล - นครหลวงเดลลี
(HYBOM003) ทัวร์อินเดีย CHARMING OF RAJASTAN (9W)
วันที่ 2 - 10 ธ.ค. 60  (8 วัน 6 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดลลี - ชัยปุระเดลลี - ชัยปุระเมืองชัยปุระ (เมืองสีชมพู) - จัยแซลเมียร์ (เมืองสีทอง) - จัยแซลเมียร์ – จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ)/(เมืองสีฟ้า) - จ๊อดปูร์ (โยธะปุระ) - เมืองรานัคปูร์ – อูไดปูร์
(GHSXR004) ทัวร์อินเดีย_SXR-TG003_ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล (TG)
วันที่ 11 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – โซนามาร์ค – ล่องเรือซิคาร่า – อักรา - ทัชมาฮาล - ฟอร์ด
(GHLEH003) ทัวร์อินเดีย_LEH-AI003_ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทิเบตน้อย ทัชมาฮาล (AI)
วันที่ 10 - 18 เม.ย. 61  (9 วัน 8 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เดลลี - อักรา - ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เลห์ – เจดีย์แห่งสันติภาพ – Hall of fame – Leh Market - พระราชวังเลห์ - วัดเฮมิส – วัดทิกเซ่ – พระราชวังเชย์ - Stok Palace – ถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La pass – นูบร้าวัลเลย์ – ขี่อูฐนูบร้าวัลเลย์ – วัดดิสกิต – ทะเลสาบแปงกอง - ผ่านชมราชปาติ บาวาล - India Gate – ช้อปปิ้งจันปาท
(CRSRI002) _ทัวร์ศรีลังกา AMAZING SRI LANKA (UL)
วันที่ 8 - 12 ก.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ศรีลังกา - โคลอมโบ – สิกิริยา – วัดถ้ำดัมบูลลา - สิกิริยา – ภูเขาสิงห์โต – สวนสมุนไพร – แคนดี้ – ร้านอัญมณี – โชว์ระบำพื้นเมือง - วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดกัลยาณี – คาลูทาร่า - กอลล์ – วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – โกฏเฏ – โคลอมโบ – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้ง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014