Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินเดีย
(BI) ทัวร์อินเดีย_BT-GAY01-FD_มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี (FD)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
(GH) ทัวร์อินเดีย เนปาล_GO2GAY-FD003_ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 22 มี.ค. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี - สาวัตถี – พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD002_ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ : Indiaเส้นทาง : Gayaระยะเวลา : 6 วัน 5 คืนสายการบิน : Thai AirAsia ราคาเริ่มต้น: 19,888.- • ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2GAY-FD001_เทศกาลปีใหม่ อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน (FD)
วันที่ 14 ม.ค. 62 - 4 มี.ค. 62  (7 วัน 6 คืน )
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า • ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2ATQ-SG001_อัมริตสาร์ ธรรมศาลา (SG)
วันที่ 16 ก.พ. 62 - 17 พ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม “พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาซิกข์ • ชม “สวนจาลเลียนวาลา” จุดเริ่มต้นการต่อสู่แบบอหิงสาเพื่อเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษของอินเดีย • ชม “พิธีเปลี่ยนเวรยาม” ชมสีสันการประชันลีลาของทหารอินเดียและปากีสถาน • เที่ยวเมือง ธรรมศาลา เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต สถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ • ชม “สถาบันนอร์บูลิงกา” ชมงานศิลปะ ภาพทังก้า อันลือชื่อของชาวทิเบต
(GH) ทัวร์อินเดีย_GO2JAI-FD002_ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู (FD)
วันที่ 11 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(GH) ทัวร์อินเดีย_SXR-SG003_Summer in Kashmir อักรา ทัชมาฮาล (SG)
วันที่ 22 มี.ค. 62 - 3 พ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี.ค. – เม.ย.) • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย • ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
(ZG) ทัวร์อินเดีย_CZDEL01_NAMASTE INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี (9W)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สายการบิน JET AIRWAYS ไฟท์สวย บินเช้า - กลับ ดึก มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ 9W065 BKK-DEL 08.45-12.00 9W64 DEL-BKK 23.25 -05.00+1 นอนโรงแรม 3 คืน พิเศษ !! อาหารไทย พิเศษ !! ใส่ชุดสาหรี พิเศษ !! แจกฟรี หิมารายันลิป บาล์ม
(ZGDEL02) ทัวร์อินเดีย-แคชเมียร์-อัครา-เดลี (9W)
วันที่ 9 มี.ค. 62 - 27 เม.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อินเดีย - กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - เทือกเขากุลมาร์ค - สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ทะเลสาบดาล - สวนแอปเปิ้ล - พาฮาลแกม - ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เมืองเดลี - เมืองอัครา - ทัชมาฮาล - อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี - ประตูเมืองอินเดีย - ตลาดพื้นเมืองจันปาท
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014