Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์อินเดีย
(BI) ทัวร์อินเดีย BT-GAY02 มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล (FD)
วันที่ 4 พ.ค. 62 - 27 ม.ค. 63  (7 วัน 6 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+อาสนะ+ร่ม+พัด+หนังสือสวดมนต์)
(HM)Fall in love แคชเมียร์-ศรีนาคา-โซนามาร์ค-คาร์กิล-ลามายูรู-หุบเขานูบรา-ทะเลลาบพันกอง-เมืองเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน (AI) (AI)
วันที่ 22 มิ.ย. 62 - 29 ต.ค. 62  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เส้นทางโรแมนติก Highlight ดินแดนที่งดงามกลางหุบเขาหิมาลัยที่ แคชเมียร์-เลห์...
(BI) ทัวร์ศรีลังกา CMB01-SL มหัศจรรย์ ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว ชมวัดถ้ำดัมบุลลา พิพิธภัณฑ์อนุราธปุระ วัดคงคาราม ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 และวิวแบบ 360 องศา ณ เขาสิกิริยา สักการะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์อภัยคีรี ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้ พิเศษ!! นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมเมืองโคลัมโบ พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม)
(ฺBI) ทัวร์ศรีลังกา CMB02-SL มหัศจรรย์ศรีลังกา เทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว 4 วัน 3 คืน (SL)
วันที่ 9 - 18 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเทศกาลแห่พระเขี้ยวแก้ว สุดยิ่งใหญ่ 1 ปี มีครั้งเดียว ชมวัดดาลาดา มาลิกาวา สักการะขอพร พระเขี้ยวแก้ว ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดคงคาราม พิพิธภัณฑ์อัญมณี ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำแคนดี้ ศูนย์สมุนไพร ชอปปิ้ง ODEL พักเต็มอิ่ม เมืองแคนดี้ 2 คืน พิเศษ!! นั่งรถตุ๊กตุ๊ก ชมเมืองโคลัมโบ พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+ร่ม)
(BI) ทัวร์อินเดีย_DEL02-TG_มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล 5 วัน 3 (TG) (TG)
วันที่ 22 - 26 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ชอปปิ้งตลาดจันปาท แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่)
(BI) ทัวร์อินเดีย_GAY01-FD_มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี (FD)
วันที่ 27 ต.ค. 62 - 31 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
(ZG) ทัวร์อินเดีย_ZDEL01_ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ] (TG)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อินเดียจะกี่ครั้ง...ก็หลงรัก ตะลุยเมืองชัยปุระ ล่าตามหาเมืองสีชมพู ฮาวามาฉาลมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น อนุสรณ์แห่งความรัก "ทัชมาฮาล" พิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ / นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด / พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน!! พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ
(GTH) ทัวร์อินเดีย JAI-XW001 อินเดีย รักนิรันดร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน (XW)
วันที่ 4 ก.ค. 62 - 26 ต.ค. 62  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 14,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ป้อมแอมเบอร์ | ทัชมาฮาล | อักราฟอร์ด | ฮาวา มาฮาล | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate
(BI) ทัวร์อินเดีย_JAI01-FD_มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา (FD)
วันที่ 11 ส.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 17,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่
(BI) ทัวร์อินเดีย_DEL01-TG_มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล *พัก 5 ดาว* (TG)
วันที่ 2 พ.ค. 62 - 22 ส.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-ชมเมืองอันเลื่องชื่อ นครสีชมพู -ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก -พระราชวังสายลม พระราชวังสายน้ำ -นั่งช้าง ขึ้นชม AMBER FORT -ชมห้องสีฟ้า ณ CITY PALACE -ชมป้อม AGRA FORT และ RED FORT -ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน -สักการะวัดพระพิฆเนศ -ช้อปปิ้งตลาดจันปาท -แถมฟรี!! ชุดนมัสเต (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุม)
(ZG) ทัวร์อินเดีย ZDEL03 แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก นมัสเตเปลี่ยนสีี] 6D4N (TG)
วันที่ 6 ก.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" เก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากสวน ไฮไลท์สุดในย่านนี้ใบไม้เปลี่ยนสี ต้องร้องว้าว!! พักโรงแรม 4 ดาว และพักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า..กุลมาร์ค กอนโดล่า ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล และยิ่งไปกว่านี้หลากหลายด้วยบริการอาหารไทย 1 มื้อ
(GTH) ทัวร์อินเดีย DEL-TG001 อินเดีย แคชเมียร์ I Miss You 6วัน 4คืน (TG)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 31 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุลมาร์ค & โซนามาร์ค | “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) | นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ | กุตุบมีนาร์ | ประตูชัย India Gate
(ZG) ทัวร์อินเดีย_ZDEL02_อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี [เลสโก อะลาดิน] (TG)
วันที่ 12 ก.ค. 62 - 29 ส.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนสวิตเวอร์แลนด์แห่งอินเดีย ชมพระอาทิตย์ขึ้น "ทัชมาฮาล" ชิมแอปเปิ้ลสดๆ จางกสวน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักบ้านเรือ 3 คืน แจกฟรี!! หิมาลายา ลิปบาล์ม พิเศษ!! นั่งกระเช้า กุลมาร์ค กอนโดล่า + ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล มื้อพิเศษ!! บริการอาหารไทย 1 มื้อ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014