Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์บรูไน
(ZGCZLHR04) SOUTHERN ICON ENGLAND WALE BRUNEI (BI)
วันที่ 9 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62  (8 วัน 5 คืน)
ราคา 52,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ ประเทศอังกฤษ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์ - ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ - สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ - สนามกีฬามิลเลนเนียม - อาคารที่ทำการของรัฐบาล - ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ – เมืองกลอสเตอร์ ประเทศอังกฤษ - อาสนวิหารกลอสเตอร์ - หมู่บ้านไบบูลรี่ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด - มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช - มหาวิหารไครสต์เชิร์ช - หอคอยทอม - หอระฆังทอม - จัตุรัสทอม - น้ำพุเมอร์คิวรี่ - บิสเตอร์เอาท์เล็ท วิลเลจ - เมืองลอนดอน - เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล
(GH) ทัวร์ฟิลิปปินส์-บรูไน_ GO1MNL-BI001_มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์ (BI)
วันที่ 2 - 6 ก.พ. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์ • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ • ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน
(ZG) ทัวร์บาหลี-บรูไน_BWN02_DESTINATION BALI BRUNEI (BI)
วันที่ 4 - 8 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
# เดินทางครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ บาหลี ชมวิหารทานาล๊อต + ดินเนอร์ซีฟู้ด ณ ชายหาดจิมบารัน # ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ JAME’ASR + ชิล! กับการล่องเรือชมธรรมชาติ ชมลิงจมูกยาว ที่หาดูได้ยาก ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ บาหลี 500 บาท และ บรูไน 10 USD / ท่าน
(GH) ทัวร์บรูไน_BWN-BI001_Brunei The Golden Legacy (BI)
วันที่ 21 ธ.ค. 61 - 22 มี.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
• ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer • ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman • สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014