Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน
(SS) SHNXMFMCAN2 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ขนมด้วง CANTON FAIR ครั้งที่ 126 (ชมงาน 2 วัน) 4 วัน 3 คืน (NX)
วันที่ 15 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จู่ไห่- กวางเจา- ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - *** งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 126*** ร้านหยก - ***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 126***- จูไห่ จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้ สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-THE VENETIAN
(GTH) CAN-CZ001 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน 3คืน (CZ)
วันที่ 14 - 18 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง- กวางเจา – เข้างานแฟร์เต็มวัน – ล่องแม่นํ้าจูเจียง กวางเจา - เข้างานแฟร์เต็มวัน กวางเจา – ร้านยาสมุนไพร – ร้านหยก
(GTH) SZX-CZ001 ทัวร์จีน FUNNY SHOPPING เซินเจิ้น กวางเจา ตงเหมิน สือซันหาง 3 วัน 2 คืน (CZ) (CZ)
วันที่ 23 ส.ค. 62 - 12 ต.ค. 62  (3 วัน 2 คืน)
ราคา 11,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซินเจิ้น (สนามบินเป่าอัน) – วัดกวนอู – ตลาดหลอหวู่ – ร้านบัวหิมะ - ชมโชว์ม่านนํ้า 3มิติ (3D Water Show) สวนดอกไม้ฮอลล์แลนด์ – ร้านยา – ร้านยางพารา –ตลาดตงเหมิน – เซินเจิ้น – กวางเจา (นั่งรถไฟ) ตลาดสือซันหาง – อนุเสาวรีย์ 5 แพะ – กวางเจา (สนามบินไป่หยุน)
(SS) SHZHCAN5 ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์...ขนมเผือกกวน CANTON FAIR ครั้งที่ 126 (ชมงาน 3 วัน) 6 วัน 3 คืน (ZH)
วันที่ 22 - 27 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กวางเจา วัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง Baiyun Wanda Plaza ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 126***-จัตุรัสฮัวเฉิง ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126*** ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126*** ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-สนามบินไป่หวิน
(PLCAN001) ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 14 - 17 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมงาน CANTON FAIR ครั้งที่ 126 th ***อย่างเต็มอิ่ม 3 วัน*** - มองหาแนวทางธุรกิจแห่งใหม่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม - ช้อปปิ้ง ณ แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ถนนอี้เต๋อลู่ - ล่องเรือชมสีสันเมืองกวางเจายามค่ำคืน ณ แม่น้ำจูเจียง - การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน
(GTH) GQ1KWE-CZ002 ทัวร์จีน มนต์เสน่ห์กุ้ยโจว ท่องเวนิชตะวันออก เมืองโบราณเจิ้นหยวน 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 22 - 27 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหยาง – อันซุ่น-น้ำตกหวงกว่อซู่(รวมรถแบตเตอรี่)-เทียนซิงเฮียว อันซุ่น-ผานโจว-หมู่บ้านโถ่วล่อ(แปะก๊วยพันปี)-เมืองโบราณชิงหยัน-กุ้ยหยาง กุ้ยหยาง – ซีเจียง – หมู่บ้านแม้วซีเจียงพันครอบครัว (ชมการแสดงโชว์เต้นรำ) – ขายหลี่ ขายหลี่-เมืองโบราณเจิ้นหยวน(รวมค่าล่องเรือ)-อุทยานชิงหลงต้ง(ถ้ำมังกรเขียว)-กุ้ยหยาง สวนเฉียนหลิงซาน – วัดหงฝู
(CC) CSKWLZH06 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน แซลม่อนย่าง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เขาเซียงกง นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน (ZH)
วันที่ 13 พ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 9,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจำลองซ่ง-หยางซั่ว- ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านหมอนยางพารา- วัดเหนินเหยิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) หมู่บ้านหลู่เจียชุน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน- กวางเจา
(GTH) KWL-CZ002 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นาขั้นบันไดหลงจี๋ 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 16 ส.ค. 62 - 30 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-กุ้ยหลิน กุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า)-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก) สวนเจ็ดดาว-เมืองจำลองซ่ง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี
(GTH) KWL-CX001 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเหยาซาน ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน (CX)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 25 พ.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-เขาเซียงกง-Guilin Romance Park-โชว์เชียนกู่ฉิง หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ถ้ำเงิน-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-วัดเหนินเหยิน-ตลาดใต้ดิน-ชมด้านนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ตึกเซียวเหยา-ถนนโบราณตงซี-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-กุ้ยหลิน
(GTH) KWL-CX002 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือชมเมือง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (CX)
วันที่ 17 - 20 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ล่องเรือชมเมืองกุ้ยหลิน-ถ้ำเงิน-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)-ถนนโบราณตงซี-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง(ด้านนอก)-กุ้ยหลิน
(GTH) KWL-CZ003 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาฝูโปว ไม่ลงร้าน 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 7 - 11 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน เขาฝูโปว-เมืองจำลองซ่ง-วัดเหนินเหยิน-ถนนโบราณตงซี กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซิงผิง-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง สวนชวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน กุ้ยหลิน
(GTH) KWL-CZ001 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 2 - 7 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย (รวมกระเช้า) ยอดเขาพริก-ผ่านชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ
(ZG)ZKWL04 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง] 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 25 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
(ZG)BZKWL01 ทัวร์จีน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 5 - 10 ก.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลิน เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองกุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
(SS) SHCZKWL14 ทัวร์จีน กุ้ยหลินขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 18 - 22 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
(CH) ทัวร์จีน ใบไม้เปลี่ยนสีที่คานาสือ อูรูมูฉี 8 วัน 7 คืน (3U)
วันที่ 9 - 16 ก.ย. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อูรูมูฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเกียง-คาราหม่าอี้-ผ่านทุ่งน้ำมันร้อยลี้-เมืองปีศาจ - ปู๋เอ่อร์ชิน-คานาสือ-ธารห้าสี
(GTH) GQ1URC-3U001ทัวร์จีน ซินเจียง คานาสือ ธารน้าห้าสี 8 วัน 7 คืน (3U)
วันที่ 4 ก.ย. 62 - 24 พ.ย. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ อุทยานคานาสือ หรือทะเลสาบเปลี่ยนสี • เมืองผีอูเหอเอ่อ ปฎิมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่ามกลางทะเลทราย • ชมธารน้ำห้าสี ธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธาร • หมู่บ้านเหอมู่ชุน หมู่บ้านที่ยังคงได้รับการดูแลรักษาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ที่นักถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพ • พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว
(ZG) ZKMG01 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง [เลสโก หิมะมังกรหยก] 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 13 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) – โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉูฉ่ง เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย
(CC) CSCNXKMGMU01 เชียงใหม่ คุนหมิง น้ำพริกหนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 27 ต.ค. 62 - 1 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 15,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียงเมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง-ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
(CC) CSKMGMU10 ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้น้ำ ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป 4 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 14 - 17 ก.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-สวนดอกไม้ World Horti Expo Gardenเมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม้-ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D-สไลด์เดอร์กระจกคุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014