Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์จีน
(PLCAN001) ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ 4 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 14 - 17 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เข้าชมงาน CANTON FAIR ครั้งที่ 126 th ***อย่างเต็มอิ่ม 3 วัน*** - มองหาแนวทางธุรกิจแห่งใหม่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม - ช้อปปิ้ง ณ แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ถนนอี้เต๋อลู่ - ล่องเรือชมสีสันเมืองกวางเจายามค่ำคืน ณ แม่น้ำจูเจียง - การันตีพักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน
(GTH) KWL-CZ001 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 2 - 7 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย (รวมกระเช้า) ยอดเขาพริก-ผ่านชมเขาอูฐ-หยางซั่ว-ถนนฝรั่ง ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ
(GT) ทัวร์จีน หนานหนิง หมิงซื่อ น้ำตกเต๋อเทียน จิ้งซี ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (กัสโต้จัดเอง) (CZ)
วันที่ 6 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมิงซื่อ หมิงซื่อเถียนเหยียน น้ำตกเต๋อเทียน จิ้งซี บ่อน้ำพุห่าน จิ้งซี ปาหม่า ถ้ำคริสตัล ถ้ำร้อยนก หมู่บ้านอายุวัฒนะ ปาหม่า หนานหนิง ภูเขาชิงซิ่ว พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง แหล่องช้อปปิ้ง
(ZG)ZKWL04 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง] 5 วัน 4 คืน (Z7)
วันที่ 10 ก.ค. 62 - 27 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
(ZG) BZKWL01 ทัวร์จีน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 6 วัน 5 คืน (CZ)
วันที่ 27 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลิน เขางวงช้าง – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทองกุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
(CC) CSKWLZH05 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน (ZH)
วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 16 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 11,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจำลองซ่ง-หยางซั่ว- ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง-ถนนฝรั่ง หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านหมอนยางพารา- วัดเหนินเหยิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง หมู่บ้านหลู่เจียชุน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน- กวางเจา
(SS) SHCZKWL14 ทัวร์จีน กุ้ยหลินขนมเรไร นาขั้นบันไดหลงจี๋ หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย 5 วัน 4 คืน (CZ)
วันที่ 18 - 22 ก.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
(SS) SHCZKWL13 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 5 วัน 4 คืน (TG)
วันที่ 31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน-ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)- อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ
(ZG) KWL01_ทัวร์จีน_GUILIN BIG MOUNTAIN 6วัน 5 คืน (CZ) (CZ)
วันที่ 10 พ.ค. 62 - 11 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน )
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง - เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา - ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
(GTH) URC-3U001 ทัวร์จีน ซินเจียง คานาสือ ธารน้ำห้าสี 8 วัน 7 คืน (3U)
วันที่ 4 ก.ย. 62 - 24 พ.ย. 62  (8 วัน 7 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงดงามของ อุทยานคานาสือ หรือทะเลสาบเปลี่ยนสี • เมืองผีอูเหอเอ่อ ปฎิมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นท่ามกลางทะเลทราย • ชมธารน้ำห้าสี ธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธาร • หมู่บ้านเหอมู่ชุน หมู่บ้านที่ยังคงได้รับการดูแลรักษาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ที่นักถ่ายภาพนิยมมาเก็บภาพ • พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว
(GTH) XNN-MU001 ทัวร์จีน คุนหมิง ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือฉาข่า ดินแดนฟ้าจรดผืนโลก 5 วัน 4 คืน (MU)
วันที่ 22 ส.ค. 62 - 25 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง วัดหยวนทง – ถนนคนเดิน – ซีหนิง ซีหนิง – วัดถ่าเอ่อร์ – อุทยานธรณีวิทยากุ้ยเต๋อ (รวมรถอุทยาน) – เมืองกุ้ยเต๋อ – ลานจัตุรัสกังหันน้ำ เมืองกุ้ยเต๋อ – ฉาข่า – ทะเลสาบเกลือฉาข่า(รวมรถอุทยาน) ฉาข่า – ทะเลสาบชิงไห่ (รวมรถอุทยาน) – ซีหนิง อารามลอยฟ้า – ถนนคนเดินซีหนิง – ซีหนิง คุนหมิง
(CC) CSKMGMU09 ทัวร์จีน คุนหมิง สุกี้เห็ด ภูเขาเจ็ดสีตงชวน 4 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 21 - 24 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-สวนน้ำตก-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-สวนผลไม้ ตงชวน-ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว 5D-สไลด์เดอร์กระจก คุนหมิง-ร้านนวดเท้า
(SS)SHMUKMGDIG1ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เต๋อชิง ข้าวเหนียวสังขยา ภูเขาหิมะเหมยหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU)
วันที่ 25 - 30 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 32,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ภูเขาหิมะไป๋หมาง วัดเฟยไหล ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง โค้งแรกแม่น้ำแยงซี วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) อุทยานน้ำหยก นั่งรถไฟความเร็วสูง
(ZG) ZKMG07 ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป [เลสโก พญาบุปผา] 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 1 ก.ค. 62 - 3 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน – เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย
(ZG)ZKMG02ทัวร์จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน [เลสโก ลาเวนเดอร์] 4 วัน 3 คืน (8L)
วันที่ 16 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไร่สตรอเบอรี่ – ทุ่งลาเวนเดอร์ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – ภูเขาซีซาน (Option Tour) - ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณ กวนตู้ -วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก
(CC)CSKMGMU07ทัวร์คุนหมิง สุกี้หมูนุ่ม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU) (MU)
วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 24 ก.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง
(ZG) ทัวร์จีน_ZKMG06_คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] (TG)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 29 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว -มื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน และสุกี้เห็ดไก่ดำ อาหารกวางตุ้ง -ชมโชว์พิเศษ IMPRESSION LIJIANG
(IT) ทัวร์จีน_CN8L801_คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้ (8L)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 17 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
-นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ -ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู????‍ -หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ -พิเศษ>สุกี้เห็ด,อาหารกวางตุ้ง -พักโรงแรมระดับ 4 ดาว -บินตรงโดยสายการบิน LUCKY AIR
(IT) FD402_ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ต้าลี่ - ลี่เจียง - แชงการีล่า (FD)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 2 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
แชงการีล่า - สวรรค์บนดิน - เมืองโบราณแชงการีล่า - วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ - คุนหมิง - นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ - สวนน้ำตกคุนหมิง - วัดหยวนทง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง - เมืองมรดกโลก - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง -ช่องแคบเสือกระโจน
(IT) FD401 ทัวร์จีน_ คุนหมิง - ตงชวน - สะพานแก้ว - ถ้ำไซอิ๋ว - สไลด์เดอร์ (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62  (4 วัน 2 คืน )
ราคา 7,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
คุนหมิง - ตงชวน - แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน - คุนหมิง - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)- ถนนคนเดิน - โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014