Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์รัสเซีย
(GH) DME-EK016 Space Museum and Dinner Cruise (EK)
วันที่ 18 - 24 เม.ย. 62  (7 วัน 5 คืน )
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ •เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu) •เข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) •นั่ง High Speed Trains สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) •ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) •ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า
(GH) DME-TG014 I am in Russia (TG)
วันที่ 15 เม.ย. 62 - 7 ก.ค. 62  (9 วัน 7 คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย •สะดวกด้วยการเดินทางระหว่างเมืองด้วยบินภายใน และ นั่งรถไฟด่วน (Sapsan Train) •ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม •เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน •ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu) •ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
(GH) SVO-AY001 1st Class Overnight Train (AY)
วันที่ 4 - 10 เม.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม •ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว •เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ชมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น •เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ •ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ว้อดก้า และชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากมอสโควสู่เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก***
(GH-GO3DME-EK014)ทัวร์รัสเซีย GO3 DME-EK014 มอสโคว์ ซากอส (EK)
วันที่ 5 ก.พ. 62 - 27 พ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์รัสเซีย - • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
(PV) CIRCUS LET IT SNOW RUSSIA BY KC (ST.PETER-MOSCOW) (KC)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 25 เม.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 45,555 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เหนือกว่า ทุกระดับ นอนโรงแรมทุกคืน ไม่ต้องนอนบนรถไฟ เพราะเดินทางโดยรถไฟด่วน 4 ชม. สะดวกกว่า ทุกระดับ เข้ามอสโคว์ ออกเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เข้าเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ออกมอสโคว์
(PV) RUS-GR-TK8D5N GRAND RUSSIA (TK)
วันที่ 26 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อิสตันบูล-มอสโคว-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-ชมเซอร์คัส - มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พิเศษ กาล่าดินเนอร์ - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด - SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM - METRO –ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ - มอสโคว- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET -อิสตันบูล
(PV) RUS-LIS-6DKC CIRCUS LET IT SNOW RUSSIA (KC)
วันที่ 25 ม.ค. 62 - 25 เม.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม
(GH) DME-EK013 The Russian Empire and Dinner Cruise (EK)
วันที่ 11 ก.พ. 62 - 4 มิ.ย. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ •เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu) •นั่ง High Speed Trains สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) •ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) •ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า
(GH) DME-EK012 Incredible Russian (EK)
วันที่ 30 ม.ค. 62 - 27 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
•เที่ยวชมรถไฟใต้ดินที่สวยงามของกรุงมอสโคว์ (Moscow) •ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม •เยือนเมืองหิมะ (Snow Village) ประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด •นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ •ตามล่าเเสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจ Aurora Hunting •ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ชิมว้อดก้า , ไข่ปลาคาร์เวียร์
(GH) DME-TG006 CLASSIC RUSSIA (TG)
วันที่ 16 ม.ค. 62 - 2 ก.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ด้วยรถไฟด่วน (Sapsan Train) •ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น •พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***
(GH) DME-TG007 SOVIET AND THE GALAXY (TG)
วันที่ 16 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น •ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย •สะดวกด้วยการเดินทางระหว่างเมืองด้วยบินภายใน และ นั่งรถไฟด่วน (Sapsan Train) •รับประทานอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า และชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
(ZGCZDME05) RUSSIA GOOD DEAL (EY)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 16 มิ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน
(PV) CIRCUS SUPER RUSSIA (TG)
วันที่ 6 ก.พ. 62 - 24 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
MOSCOW- ZAGORSK
(PV) CIRCUS PERFECT RUSSIA (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 5 เม.ย. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 53,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
(MOSCOW- ST.PETER)
(PV) CIRCUS SUPER RUSSIA MOSCOW- ZAGORSK (W5)
วันที่ 2 ม.ค. 62 - 11 มี.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มองโคว์ - ซาร์กอส
(ZG) CZDME13 ATHENA RUSSIA (SQ)
วันที่ 21 ม.ค. 62 - 2 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 36,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
มอสโคว์ - ซาร์กอส - นิวเยรูซาเล็ม
(ZG) CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N (EY)
วันที่ 6 ธ.ค. 61 - 26 มี.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด -ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก -ชมโบสถ์นิวเยรูซาเล็ม ที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญตัวแทนของจอร์แดน -พิเศษสุนัขลากเลื่อน Husky Sledge ตะลุยหิมะ -อาหารครบทุกมื้อ
(ZG) CZDME12 AURORA IN RUSSIA (TG)
วันที่ 3 ธ.ค. 61 - 29 มี.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 66,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
#กาลครั้งหนึ่งในชีวิต ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่าที่สวยงามที่สุด #ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครสัตว์ Russian Circus #บินตรงจากกรุงเทพฯ พร้อมสะสมไมล์ได้ 50%
(IT) TG201 Alola Moscow Murmansk Saint-Petersburg (TG)
วันที่ 16 ม.ค. 62 - 5 มี.ค. 62  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ตามล่าเเสงเหนือที่เมอร์มังส์ ครั้งหนึ่งในชีวิตสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั้ว ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม
(PV) RUS-SGR-8DW5 CIRCUS SUPER GRAND RUSSIA (W5)
วันที่ 4 - 11 มี.ค. 62  (8 วัน 5 คืน )
ราคา 46,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เตหะราน-มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ –วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์–ละครสัตว์ - มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด - SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM - METRO –ถนนอารบัต- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014