Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกียวโต
(JW)PJP22-XW PRO PEAK AUTUMN KYOTO OSAKA 5D 3N เดินทาง ต.ค.-ธ.ค. 62 เริ่มต้น 24,999 (XW)
วันที่ 24 ต.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
บริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ - หมู่บ้านคายาบูกิโนะซาโตะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น สวนลิงอิวาตายามา - หุบเขามิโนะ-น้ำตกมิโนะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิเศษ !! ล่องเรือชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี
(GTH)GQ2KIX-XW003 ทัวรืญี่ปุ่น OSAKA KYOTO AUTUMN เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)
วันที่ 25 ต.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขามิโนะ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(JW)PJP21A-XW ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA NARA KYOTO SHIRAKAWAGO HOLIDAY (XW)
วันที่ 10 - 26 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - Duty Free - เมืองนารา วัดโทไดจิ – นาบะนะโนะ ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ - ทาคายาม่า จินยะ (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยามะ – ป่าไผ่ – ชงชาแบบญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(GTH) GQ2KIX-XW006 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม (XW)
วันที่ 13 - 28 มี.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ /ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า / ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(JW)PJP23-XW ทัวร์ญี่ปุ่น PRO OSAKA KYOTO KORANKEI 6D4N (XW)
วันที่ 24 ต.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ศาลเจ้าคิตาโนะ - อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - ชมซากุระ + ใบไม้เปลี่ยนสี ณ โอบาระ Fureai Park – หุบเขาโครังเค – ศาลเจ้าโอสุคันนอน – โอซาก้า - DUTY FREE - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สวนกวาง-วัดโทไดจิ-ตลาดคุโรมง-ปราสาทโอซาก้า-EXPO CITY
(TTN)TR29 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N ซุปตาร์ บันเทิงออทั่ม (TZ)
วันที่ 6 - 9 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ลิตเติ้ล เอโดะ ณ เมืองทาคายาม่า - เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
(IT)JXW36 Autumn & Winter Golden Route (XW)
วันที่ 18 ต.ค. 62 - 24 มี.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอกากิ - มิตชุยเอ้าท์เล็ท Shigaryuo - โอกากิ จ.กิฟุ – ร้านมีดซันชู - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ - นากาโนะ - ออนเซ็น - โออิชิปาร์ค (ช่วง Autumn)หรือ ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort (ช่วงWinter) - ยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอชิโนะ ฮักไก- คาวากูจิโกะ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
(IT-JXW35)ทัวร์ญี่ปุ่น หน๊าว หนาว ...โอซาก้า 6D 4N (XW)
วันที่ 10 ธ.ค. 62 - 23 มี.ค. 63  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ปราสาทโอซาก้า - MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM – งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น - ลานสกี (กุโจ/ทาคายาม่า/กิฟุ) - เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC - ช้อปปิ้งไซบาชิ -
(IT-JXW34)ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้ปลิดปลิว...ที่โอซาก้า 6D 4N (XW)
วันที่ 18 ต.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เกียวโต – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – วัดทอง คินคะคุจิ- MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต – โอกากิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – กุโจ/ทาคายาม่า ออนเซ็น - กุโจ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี JTC – ช้อปปิ้งไซบาชิ -
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE JAPAN (TG)
วันที่ 18 - 24 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดโทไดจิ - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO - ทะเลสาบปลาไหล - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น - ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล (สวนแอปเปิ้ล) - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) -ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
(IT)JXW33ทัวร์ญี่ปุ่น “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (XW)
วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 15 มี.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
วัดโทไดจิ - สวนกวาง - เกียวโต - พิธีชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า - ชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า – ร้าน JTC ดิวตี้ฟรี - โกเบ - ลานสกี Rokko Snow Park - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
(ZG)ZNGO07 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เลสโก นาโกย่า อะเมซิ่งโครังเค (XJ)
วันที่ 5 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะโนซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
(ZG)ZNGO06 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เลสโก นาโกย่า อะเมซิ่งโอบาระ (XJ)
วันที่ 15 - 30 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สวนอิวายาโด - วัดจัคโคอิน - เทศกาลแสงสีนาบานะโนซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ - ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้
(IT-JXW32 )ทัวร์ญี่ปุ่น“ไปซิคะ โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5D3N (XW)
วันที่ 19 ต.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ เกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติก อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ชินเซไก
(JW)ทัวร์ญี่ปุ่น PJP22-XW PRO PEAK AUTUMN KYOTO OSAKA 5D 3N (XW)
วันที่ 24 ต.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
หมู่บ้านคายาบูกิโนะซาโตะ เกียวโต – สะพานโทเก็ตซึเคียว – ล่องเรือแม่น้ำฮาซุกาวะ – สวนลิงอิวาตายามา - อิสระเดินเล่นย่านกิออน-ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หุบเขามิโนะ – น้ำตกมิโนะ – โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ปราสาทโอซาก้า –ริงกุเอ้าท์เลต-EXPOCITY
(GS)KIX03 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA 7th HEAVEN 6D3N (XJ)
วันที่ 31 ต.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 25,989 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เกียวโต – อาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ อาราชิยาม่า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าคิตาโนะ - โซกิ ปาร์ค - หุบเขาโครังเค - ปราสาทอินุยามะ – โอซาก้า - วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ตลาดคุโรมง – ชินไชบาชิ
(GSKIX09)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA LUXURY KOCHIAR 5D3N (TG)
วันที่ 11 ต.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เกียวโตสเตชั่น -ชมสวนดอกโคเซีย – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อิออนมอลล์ – กิฟุ -นารา – นารา ปาร์ค –วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไชบาชิ – โอซาก้า
(ZG)ZKIX01ญี่ปุ่นโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์ (JL)
วันที่ 28 ส.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (5วัน 2คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ชินไซบาชิ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
(ZG) ZNGO04 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินโอบาระ] (XJ)
วันที่ 16 - 30 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามดอกซากุระท่ามกลางใบไม้แดง ณ เมืองโอบาระ 1 ปีมีครั้งเดียว ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแสงสีเสียง นาบานะ โนะ ซาโตะ จุใจกับแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ
(ZG)ZNGO05 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินโครังเค] (XJ)
วันที่ 6 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค สัมผัสความงามอลังการกับเทศกาลไฟ แสง สี เสียง ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ ประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินเล่นเพลิดเพลินชมเมืองเก่า ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014