Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกียวโต
(ZGAZKIX07)ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW OSAKA TAKAYAMA NARA (XJ)
วันที่ 16 ก.พ. 62 - 13 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ
(GH-GO2NGO-TG010)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA COUNTDOWN & LUCKY BAG (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • ใส่ชุดยูกาตะ เดินเล่มชมเมือง เที่ยวศาลเจ้าเฮอัน • เข้าพักแหล่งช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ถึง 3 คืนติด • ช้อปปิ้งจุใจ เดนเดนทาวน์ ชินไซบาชิ ริงกุเอาท์เล็ต จัสโก้อิออน • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
(ZGAZNGO01)ทัวร์ญี่ปุ่น AZNGO01 SAKURA IN NAGOYA (XJ)
วันที่ 20 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - กิฟุ - ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้
(ZGAZKIX04)ทัวร์ญี่ปุ่น AZKIX04 SAKURA IN OSAKA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 19 - 23 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ทาคายาม่า - เกียวโต – สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - กิฟุ
(TTN-XJ93) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ93: OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) (XJ)
วันที่ 15 มี.ค. 62 - 20 เม.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ
(TTN-XJ92) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ92 : OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) (XJ)
วันที่ 15 มี.ค. 62 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชื่นชม ดอกซากุระ บานสะพรั่ง เมืองโอซาก้า เที่ยวหมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City และ ชินไซบาชิ สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
(ZGAZKIX03) ทัวร์ญี่ปุ่น AZKIX03 SONGKRAN FEST SAKURA IN OSAKA (XJ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เกียวโต - ใส่ชุดกิมโมโน – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – อิออน จัสโก้ - นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(TTN-XJ61) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ61 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) (XJ)
วันที่ 27 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวรฺโอซาก้า - อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
(TASKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU SKI PROGRAM (TG)
วันที่ 24 - 29 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า นาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ
(IT-JXW21) ทัวร์ญี่ปุ่น JXW21 Osaka Autumn Snow Nara Kyoto Kobe (XW)
วันที่ 8 พ.ย. 61 - 26 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park ลานสกี(ช่วง winter) โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า Expo City ห้าง Doton Plaza Rinku Premium Outlets
(IT-JXW22) ทัวร์ญี่ปุ่น CODE JXW22 Oh!…Osaka Takayama Shirakawago Kyoto (XW)
วันที่ 29 ต.ค. 61 - 25 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นาโกย่า เมืองธรรมชาติ เมืองเซกิ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่น เที่ยวชิราคาวาโกะ เมืองแห่งหมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สวยงามระดับโลก เที่ยวทาคายาม่า เมืองประวัติศาสตร์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขา เกียวโต เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงและเป็นอดีตเมืองหลวงที่ยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น โอซาก้า เมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวทั้งศาลเจ้า สวนสนุกยิ่งใหญ่ระดับโลก
(ZGAZKIX01) ทัวร์ญี่ปุ่น AZKIX01 FROZEN OSAKA TAKAYAMA NARA (XJ)
วันที่ 9 ม.ค. 62 - 4 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ
(JGNRT015) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA XJ (XJ)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกียวโต - ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง
(TTN-TR20) ทัวร์ญี่ปุ่น TR20 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY (TZ)
วันที่ 6 ม.ค. 62 - 13 มี.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
(TTN-TR23) ทัวร์ญี่ปุ่น TR23 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู (TZ)
วันที่ 20 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 30,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
(TTN-XJ77) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ77 OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (XJ)
วันที่ 2 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโก
(HNKIX001) ทัวร์ญี่ปุ่น SURE โอซาก้า เกียวโต นารา 5D3N (XJ)
วันที่ 21 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - เกียวโต - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - คินคะคุจิ - โอซาก้า - โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี้ฟรี - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท
(DKCNGO005) ทัวร์ญี่ปุ่น HASHTAG MONKEY ONSEN (TG)
วันที่ 5 - 23 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ปราสาทมัตซึโมโต้ (ภายนอก) – ฟาร์มวาซาบิ - JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ - เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) – โอซาก้า – ชินไซบะชิ -อิออนมอลล์ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท
(HNKIX001) ทัวร์ญี่ปุ่น SURE โอซาก้า-เกียวโต-นารา (XJ)
วันที่ 21 - 25 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต-ฟูชิมิอินาริ-อาราชิยาม่า-คินคะคุจิ-โอซาก้า-โดทงบุริ-ย่านชินไซบาชิ-อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม"ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอเจแปน" เพิ่มท่านละ 2,500 บาท-ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ดิวตี้ฟรี-ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท
(TTNKIX029) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ (SNOWY) (TZ)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014