Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกียวโต
(GHNRT045) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA FREEZING (JL)
วันที่ 16 ม.ค. 61 - 25 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอร์รี่-เมืองมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้-แช่น้ำแร่ เมืองทาคายม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนซันมาจิ ซูจิหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATA [ชมการจัดแสดงไฟ]
(GHKIX044)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B PLUS USJ SNOW (TG)
วันที่ 9 ม.ค. 61 - 4 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX043)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B SNOW (TG)
วันที่ 5 ม.ค. 61 - 5 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX036)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA NEWYEAR (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (*ชมด้านนอก)- ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ หน้าผาโทจินโบ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX035)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA OSAKA (JL)
วันที่ 19 - 26 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ
(GHKIX031)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-C NEW YAER (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โิซาก้า - นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวโตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX030)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] (JL)
วันที่ 19 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่าเมืองนาโงย่า-ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานากิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-แช่น้ำแร่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
(GHKIX029)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B[โอซาก้า-โตเกียว] (TG)
วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
(GHNRT028ทัวร์ญี่ปุ่น KOYO HILIGHT [A] (JL)
วันที่ 7 พ.ย. 60 - 17 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - พระราชวังอิมพิเรียล-วัดอาซากุซะ-เมืองโตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ทะเลสาบฮามานะ เมืองนาโงย่า เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
(GHKIX020) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA GOLDEN ROUTE AUTUMN (TG)
วันที่ 29 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-แช่น้ำแร่ นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-เมืองมัสซึโมโต้ ปราสาทมัสซึโมโต้-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว- ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้ง
(GHKIX016)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B PLUS USJ (TG)
วันที่ 1 พ.ย. 60 - 6 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโงย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX015)ทัวร์ญี่ปุ่น KOYO HILIGHT JAPAN-B (TG)
วันที่ 2 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
(GHNRT014)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA (JL)
วันที่ 7 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] -เมืองมัตซึโมโต้ ปราสาทมัตซึโมโต้-เมืองทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า- ถนนสายซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATO[ชมแสดงไฟ]
(GHKIX008)ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO KANSAI AUTUMN (XJ)
วันที่ 10 - 29 พ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สนามบินคันไซ-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริแช่น้ำแร่ วัดเรียวอันจิ-วัดโทฟุคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ-ป่าไผ่ วัดเทนริวจิ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX001)ทัวร์ญี่ปุ่น HUMEJI OSAKA-KYOTO (XJ)
วันที่ 1 พ.ย. 60 - 25 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเฮียวโงะ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองโกเบ-ย่านเมืองเก่าสไตล์ยุโรป คิตาโนะ-ชมวิวยอดเขาร๊อคโกะ-โอซาก้า - เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –จัสโก้อิออน-คันไซ
(ZGKIX010) ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA AUTUMN IN OBARA (XJ)
วันที่ 17 - 25 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึ-ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ–โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – กิฟุ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(JFCTS010) ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกย่า โอซาก้า (ช่วงปีใหม่) (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61  (5วัน 3คืน)
ราคา 59,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – เมืองมิเอะ – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมืองเกียวโต – ปราสาททอง – เมืองโอซาก้า – ชินไซบาชิ - ตลาดคุโรมง – เก็บสตรอเบอร์รี่ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – อิออน พลาซ่า
(ITKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่นOSAKA KYOTO TAKAYAMA SHIRAKAWAGO (TZ)
วันที่ 1 พ.ย. 60 - 21 มี.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า เกียวโต เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamanoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้างเอออนโอกากิ - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชินไซบาชิ โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - EXPO CITY
(ITKIX004) ทัวร์ญี่ปุ่นThe Lost Kansai4 Osaka Kyoto Ine (TZ)
วันที่ 20 ต.ค. 60 - 18 มี.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท - โอซาก้า - เกียวโต มิยาสึ – วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - เมืองอิเนะ - โกเบ ออนเซ็น -ปราสาทโอซาก้า –ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka
(GHNRT006)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-NAGOYA SHOPAHOLIC (JL)
วันที่ 7 ก.ย. 60 - 3 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วัดคิโยมิสึ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-EXPOCITY - เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ถนนโอฮาไรมาชิอิออน - วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014