Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกียวโต
(ZGKIX10) ทัวร์ญี่ปุ่น KIX10 OSAKA OBARA จัดเต็ม ซากุระในทุ่งใบไม้แดง (XJ)
วันที่ 16 - 29 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั่น - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออน
(IT-TR26)ทัวร์ญี่ปุ่น *TR26* Unseen Kansai Osaka Kyoto Ine Free day (TZ)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,788 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ชินเซไก – โกเบ จ.เฮียวโงะ -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน หรือเลือกซื้อ Option Tour -เกียวโต - นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ - ล่องเรืออ่าวอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง Doton Plaza
(IT-TR25) ทัวร์ญี่ปุ่น *TR25* LIMITED IN SEPTEMBER OSAKA KYOTO KOBE FREE DAY (TZ)
วันที่ 9 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,788 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - พัก Hotel Hewitt Koshien ระดับ4ดาว 3คืน ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก ทำเลใกล้ห้างร้านสะดวกซื้อ ขึ้นตึก อุเมดะ สกาย บิวล์ดิ้ง (Umeda Sky Building) หนึ่งในแลนมาร์คของโอซาก้า เมื่อมาแล้วต้องไป!!! อิสระฟรีเดย์ เลือกเที่ยว USJ/ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย/เลือกซื้อ Option Tour ตะลุยโกเบ วันฟรีเดย์ไกด์นำท่านนั่งรถไฟไป โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ แหล่งช้อป จุดชมวิวริมทะเลที่สวยงาม ทานเมนู
(TASKIX010)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN HONSHU PROGRAM (TG)
วันที่ 1 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า - นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ
(TASKIX007) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER OSAKA (TG)
วันที่ 11 - 15 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ช้อปปิ้งย่านกิออน - ปราสาทคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งอุเมดะ - โอซาก้า –อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ “ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
(TASKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU PROGRAM (TG)
วันที่ 9 - 14 ส.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – สวนนกและไม้ดอก “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - อิซาวะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
(DKCNGO005) ทัวร์ญี่ปุ่น HASHTAG MONKEY ONSEN (TG)
วันที่ 5 - 23 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ปราสาทมัตซึโมโต้ (ภายนอก) – ฟาร์มวาซาบิ - JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ - เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) – โอซาก้า – ชินไซบะชิ -อิออนมอลล์ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท
(GHKIX009) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B (TG)
วันที่ 8 - 13 ส.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส • เที่ยวเมืองนารา ชมหลวงพ่อโตไดบุสสึ ที่สร้างด้วยทองสัมริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา ให้อย่างลงตัว
(HN) ทัวร์ญี่ปุ่น SURE โอซาก้า-เกียวโต-นารา (XJ)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต-ฟูชิมิอินาริ-อาราชิยาม่า-คินคะคุจิ-โอซาก้า-โดทงบุริ-ย่านชินไซบาชิ-อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม"ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอเจแปน" เพิ่มท่านละ 2,500 บาท-ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ดิวตี้ฟรี-ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท
(ZGKIX017) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA ท้าลมรัก (XJ)
วันที่ 21 มิ.ย. 61 - 30 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า-โอซาก้า - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า - อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
(ZGKIX002) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง (XJ)
วันที่ 16 - 29 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออน
(TTNKIX029) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ (SNOWY) (TZ)
วันที่ 28 พ.ย. 61 - 30 ธ.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
(TTNKIX026)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA WAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แมวเหมียว (SNOWY) (XJ)
วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 32,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วาคายาม่า นั่งรถไฟแมวเหมียว เข้าชมปราสาทวาคายาม่า ชิมปลาทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาคุโรชิโอะ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
(HNKIK001)ทัวร์ญี่ปุ่น SURE โอซาก้า เกียวโต นารา (XJ)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 29 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - คินคะคุจิ - โอซาก้า - โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี้ฟรี - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท
(TTNKIX032 )ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร เซเลบริตี้ (AUTUMN) (XJ)
วันที่ 30 ก.ย. 61 - 30 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า-ชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
(TTNKIX030) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ AUTUMN (TZ)
วันที่ 26 ก.ย. 61 - 25 พ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -ฤดูกาลแห่งใบไม้เปลี่ยนสี เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
(TTNKIX029) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ (TZ)
วันที่ 25 พ.ย. 61 - 2 ม.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
(ITKIX044) ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Nara Kyoto Kobe (TZ)
วันที่ 24 มิ.ย. 61 - 24 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,871 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ไม่อั้น อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan โอซาก้า เมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน หลากหลายสถานที่เที่ยว ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิแหล่ง ช้อปปิ้งยอดฮิต ห้าง Expo City ชินเซไก ย่านกินดื่ม แสงสีเสียงของชาวโอซาก้า นารา เมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง เที่ยววัดโทไดจิ เกียวโต อดีตเมืองหลวง
(ITKIX043)ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Takayama Shirakawago Kyoto (TZ)
วันที่ 27 มิ.ย. 61 - 28 ต.ค. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - นาโกย่า เมืองธรรมชาติ เมืองเซกิ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่น เที่ยวชิราคาวาโกะ เมืองแห่งหมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สวยงามระดับโลก เที่ยวทาคายาม่า เมืองประวัติศาสตร์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขา เกียวโต เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงและเป็นอดีตเมืองหลวงที่ยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น โอซาก้า เมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวทั้งศาลเจ้า
(TTNKIX026) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO (TZ)
วันที่ 22 ก.ย. 61 - 21 พ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014