Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เกียวโต
(TTN-XJ106)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ สงกรานต์ (XJ)
วันที่ 3 - 20 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
(TTN-TR22)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฮีโร่ SPRING (TZ)
วันที่ 17 มี.ค. 62 - 1 พ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ลิตเติ้ล เอโดะ ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เยือนดินแดนเกอิชา ศาลเจ้ายาซากะ ณ ย่านกิออน ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
(IT-JXW25)ทัวร์ญี่ปุ่น JXW25 Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (XW)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 16 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ห้าง Doton Plaza ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise) เกียวโต วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์
(TTN-XJ104)ทัวร์ญี่ปุ่น CODE PROGRAM XJ104 : Osaka Kyoto Takayama 6D4N ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน (XJ)
วันที่ 27 มี.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ชมขั้นตอนการผลิตวาซาบิ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
(ZGAZKIX04) ทัวร์ญี่ปุ่น AZKIX04 SAKURA IN OSAKA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 19 มี.ค. 62 - 23 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - กิฟุ
(ZGAZKIX04) ทัวร์ญี่ปุ่น AZKIX04 SAKURA IN OSAKA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 19 มี.ค. 62 - 23 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า - วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน - กิฟุ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
(ZGAZNGO01) ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM IN NAGOYA TAKAYMA (XJ)
วันที่ 20 - 30 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมความงามซุ้มประตูสีแดงเสาโทริอิ - กิฟุ – ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้
(GTH-QE2KIX-XW001)ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซู่ซ่า (XW)
วันที่ 6 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้น เพลิดเพลินกับการอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ ถ่ายรูปกับกวางวัดโทไดจิ พร้อมสักการะ หลงพ่อโตไดบุตสึ เดินชมอ่าวโกเบ ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
(GSKIX05)ทัวร์ญี่ปุ่น KIX05 XJ OSAKA NAGANO NARA SAKURA KAWAII (XJ)
วันที่ 23 มี.ค. 62 - 19 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ชมซากุระ เกียวโต – นากาโน่ – ปราสาท TAKATO (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! )
(JGKIX012) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SAKURA (TG)
วันที่ 22 - 27 มี.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA PROGRAM (XJ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท** โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA OSAKA PROGRAM (XJ)
วันที่ 4 - 9 เม.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท** โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
(TTN-XJ100)ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ กิโมโน ฟรีเด้อออ... (XJ)
วันที่ 17 ม.ค. 62 - 25 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน
(ZGAZKIX07)ทัวร์ญี่ปุ่น WONDERFUL SNOW OSAKA TAKAYAMA NARA (XJ)
วันที่ 16 ก.พ. 62 - 13 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น– วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ – อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ลานกิจกรรมหิมะ
(TTN-XJ93) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ93: OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) (XJ)
วันที่ 15 มี.ค. 62 - 20 เม.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ
(ZGAZKIX03) ทัวร์ญี่ปุ่น AZKIX03 SONGKRAN FEST SAKURA IN OSAKA (XJ)
วันที่ 11 - 15 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เกียวโต - ใส่ชุดกิมโมโน – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – อิออน จัสโก้ - นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(TTN-XJ61) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ61 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (SNOWY) (XJ)
วันที่ 27 พ.ย. 61 - 4 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวรฺโอซาก้า - อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
(TASKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HONSHU SKI PROGRAM (TG)
วันที่ 24 - 29 ม.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า นาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - FUJI TEN SKI RESORT – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ อิซาว่า – ไร่สตรอเบอร์รี่ – โอชิโนะฮัคไค (หรือชมเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ – ฮาเนดะ
(IT-JXW21) ทัวร์ญี่ปุ่น JXW21 Osaka Autumn Snow Nara Kyoto Kobe (XW)
วันที่ 8 พ.ย. 61 - 26 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ใส่ชุดกิโมโน โกเบ หุ่น Tetsujin 28 หรือลานสกี Rokkosan Snow Park ลานสกี(ช่วง winter) โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า Expo City ห้าง Doton Plaza Rinku Premium Outlets
(IT-JXW22) ทัวร์ญี่ปุ่น CODE JXW22 Oh!…Osaka Takayama Shirakawago Kyoto (XW)
วันที่ 29 ต.ค. 61 - 25 มี.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นาโกย่า เมืองธรรมชาติ เมืองเซกิ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุ่น เที่ยวชิราคาวาโกะ เมืองแห่งหมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สวยงามระดับโลก เที่ยวทาคายาม่า เมืองประวัติศาสตร์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและขุนเขา เกียวโต เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงและเป็นอดีตเมืองหลวงที่ยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น โอซาก้า เมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน หลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวทั้งศาลเจ้า สวนสนุกยิ่งใหญ่ระดับโลก
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014