Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฟุกุโอะกะ
(TTNFUK012)ทัวร์ญี่ปุ่น TG36 FUKUOKA ซุปตาร์ วิสทีเรีย พรีเมี่ยม (TG)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 14 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น ชมความงาม ดอกวิสทีเรีย ณ สวนเลื่องชื่อ คาวาจิฟูจิเอ็น เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์
(TASFUK002) ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SONGKRAN PROGRAM (TG)
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 58,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบบปุ – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – อาบทรายร้อน – เบปปุ เบบปุ – หมู่บ้านยุฟุอิน – ช้อปปิ้งโทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ –ฟุคุโอกะ ฟุคุโอกะ – คิตะคิวชู – สะพานคัมมอน – ท่าเรือโมจิโกะ – ปราสาทโคคุระ – ฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ – ช้อปปิ้งเทนจิน – ฟุคุโอกะ
(ITFUK033) ทัวร์ญี่ปุ่น Say Hello ©_©! Kyushu ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ (TG)
วันที่ 23 พ.ค. 61 - 1 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านหัตกรรม ต้นกำเนิด OTOP เมืองเบปปุ ชมบ่อน้ำร้อนธรรมชาติจิโคกุ สีฟ้าสดใส คุมาโมโต้ เยือนเมืองบ้านเกิดคุมะมง ชมเรื่องราวความเป็นมาของภูเขาไฟอะโสะที่ Aso Volcano Museum ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น นั่งเรือ
(TBFUK054)ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA CHECK IN (TG)
วันที่ 21 มี.ค. 61 - 13 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ - เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่เกาะคิวชูมาช้านาน ณ ปราสาทคุมาโมโต้ - เที่ยวเมืองประวัติศาสตร์แห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองนางาซากิ
(TBFUK053) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVELY KYUSHU (TG)
วันที่ 21 ก.พ. 61 - 18 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฟุกุโอกะ - - ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ - เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอิน และ ชมบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา จิโงคุเมงุริ - เยี่ยมชมศาลเจ้ายูโตคุอินาริ ติด 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น - เพลิดเพลินช้อปปิ้งย่านดัง เท็นจิน และ โทสุ เอ้าท์เล็ต
(JGFUK012) ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA KYUSHU (TG)
วันที่ 25 - 29 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ** ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล ** ชม “อนุสรณ์สถาน” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่เมืองนางาซากิ ** นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
(JGFUK011) ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAKURA (TG)
วันที่ 28 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ** ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล ** ชม “อนุสรณ์สถาน” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่เมืองนางาซากิ ** นั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว “ภูเขาอินาซะ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร สัญลักษณ์เมืองนางาซากิ ** ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
(ITFUK017) ทัวร์ญี่ปุ่น SAY HI KYUSHU FUKUOKA (TG)
วันที่ 17 พ.ค. 61 - 2 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์คีวชู - ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เที่ยวเมืองนางาซากิ เมืองท่าสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมตามหาหินหัวใจ ชมจุดชมวิวยอดเขาอินาสะ จุดชมวิวที่สวยที่สุด1ใน3 ของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจที่ฮามาโนะมาจิ ลิ้มลองอาหารอร่อยย่านไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ไกด์พาซิตี้ทัวร์เมืองนางา
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014