Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฉางชา
(KGB) KGBCSX-FD001 ทัวร์จีน SUPER SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 12 ก.ย. 62 - 20 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 8,881 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
- ชมความงามที่ยิ่งใหญ่แห่ง เขาเทียนเหมินซาน - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกสู่ ภูผาประตูสวรรค์ - พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย มัมมี่หญิงคนแรกของจีนที่เก็บไว้นานกว่า 2,000 ปี
(GTH) GQ1CSX-FD004 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 30 ต.ค. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ตลาดใต้ดิน - ภาพวาดทราย OPTION : เขาอวตาร เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง - ฉางซา
(GTH) GQ1CSX-WE003 ทัวร์จีน ครบสูตรจางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน อลังการโชว์เชียนกู่ฉิง 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 30 ต.ค. 62 - 3 ม.ค. 63  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-โชว์เชียนกู่ฉิง ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย-ฉางซา- ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
(GTH) GQ1CSX-FD001 ทัวร์จีน BEST PRICE จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 5 ก.ย. 62 - 20 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ Option: โชว์จิ้งจอกขาว ร้านยาจีน-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย Option: สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านเยื่อไผ่-ร้าใบชา-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา
(CC) CSCSXMU03 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ขนมจีบสามกษัตริย์ สะพานแก้ว ประตูสวรรค์ 4 วัน 2 คืน (MU)
วันที่ 23 - 26 ส.ค. 62  (4 วัน 2 คืน)
ราคา 14,899 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย จิตรกรรมภาพวาดทราย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่- ฉางซา
(ZG) ZCSX07 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง [เลสโก ยอดหญิงปราบมาร] 6 วัน 5 คืน (FD)
วันที่ 31 ต.ค. 62 - 3 ธ.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ถนนคนเดินหวงชิงลู่ - เมืองฉางเต๋อ เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา
(ZG) ZCSX03 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว [เลสโก เจ้ายุทธจักร EP.2] 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 11 - 26 ต.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(PH) ทัวร์จีน บินตรง!! จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 3 อุทยาน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 12 - 15 ส.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 10,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินวัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก อุทยานจางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เขตอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ หรือ ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สถานที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร มื้อพิเศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย , ปิ้งย่างบาร์บิคิวเกาหลี
(EP) ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย - เฟิ่งหวง - เทียนเหมินซาน - สะพานกระจก 6 วัน 3 คืน (MU)
วันที่ 29 ก.ค. 62 - 21 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน )
ราคา 16,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-เฟิ่งหวง - ล่องเรือแม่นํ้าถัวเจียง จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน – ถํ้าทียนเหมินต้ง - สกายวอร์ค ร้านยางพารา ภาพวาดทรายหิน–สะพานกระจก–ร้านผ้าไหม-หยก+ยา จางเจียเจี้ย-ฉางซา(ถนนคนเดิน)
(ZG) ZCSX01 จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว [เลสโก เจ้ายุทธจักร] 4 วัน 3 คืน (WE)
วันที่ 19 ก.ค. 62 - 2 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน )
ราคา 11,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางเต๋อ เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(ZG) ZCSX02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง [เลสโก ยอดองครักษ์] 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 22 - 27 ส.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 16,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(PH) ทัวร์จีน เอาใจคนเวลาน้อย... จางเจียเจี้ย แกรนแคนย่อน 4 วัน 3 คืน (FD)
วันที่ 28 มิ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 9,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – จางเจียเจี้ย – ร้านชา – ภูเขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย-สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก-ร้านหยก-บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า-ถนนคนเดินซีปูเจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ
(GTH) GQ1CSX-WE001 ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว **ไม่ลงร้านช้อป** 6 วัน 5 คืน (WE)
วันที่ 7 ส.ค. 62 - 28 ต.ค. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-โชว์จิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม (รวมรถรางไป-กลับ)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
(GTH) GQ1CSX-FD002 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน (FD)
วันที่ 30 ส.ค. 62 - 22 ต.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) OPTION: โชว์จิ้งจอกขาว ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION: เขาอวตาร จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา
(ITCSXFD511) ทัวร์จีน_ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 29 ส.ค. 62 - 21 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION:เขาอวตาร - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014