Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์ฉางชา
(ZG) CSX04 ทัวร์จีน-ฉางซา-จางเจียเจี้ย ( เลสโก สะพานแก้ว ) (WE)
วันที่ 19 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 13,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย –พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) CSX-FD006 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - พิชิต 2 ภูเขา & สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ฉางซา - วัดไคฟู - เมืองฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย - เมืองฉางเต๋อ - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เมืองโบราณฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน(ขึ้นลงลิฟท์แก้วไป๋หลง) - ชมจุดชมวิวหยวนเจียเจี้ย - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลำธารแส้ม้าทอง -จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - สะพานแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) CSX-FD008 ทัวร์จีน_บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 8 มี.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62  (6 วัน 5 คืน)
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ศูนย์แพทย์แผนจีน - ถนนคนเดินซีฟูเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านหยก - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน + ผ้าหุ้มรองเท้า)- ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
(GH) CSX-FD004 ทัวร์จีน_เทศกาลสงกรานต์ บินตรงเชียงใหม่ - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (FD)
วันที่ 13 เม.ย. 62 - 10 ส.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน + ผ้าหุ้มรองเท้า) - เมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่
(ITCSXFD511) ทัวร์จีน_ฉางซา - จางเจียเจี้ย (FD)
วันที่ 28 ก.พ. 62 - 23 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 9,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์จีน - ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก-OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION:เขาอวตาร - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินไท่ผิง
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014