Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โอซาก้า
(TBKIX066) ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA SAKURA (XJ)
วันที่ 23 เม.ย. 61 - 5 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมความงามของปราสาทคานาซาว่า - เที่ยวชมหน้าผาจินโบ ณ เมืองฟุคุอิ - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
(TBNGO063)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA NAGOYA SPRING (JL)
วันที่ 4 - 22 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 33,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - สักการะวัดคิโยมิสึ เยี่ยมชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
(ITKIX027) ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto (TZ)
วันที่ 18 เม.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ กุโจ เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน ร้านชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
(ITKIX026)ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto (TZ)
วันที่ 22 เม.ย. 61 - 20 มิ.ย. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ กุโจ โอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เลท
(ITNRT025) ทัวร์ญี่ปุ่น Wow #1 Golden Route Tokyo Osaka (TZ)
วันที่ 26 มี.ค. 61 - 27 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว โอชิโนะฮักไก หรือขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดทอง คินคะคุจิ ริงกุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ
(ITKIX024) ทัวร์ญี่ปุ่น Wow #2 Golden Route Osaka Tokyo (TZ)
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ปราสาทโอซาก้า เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ ห้างอิออนมอลล์ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ยามานาชิ คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮักไก โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ
(ITKIX023) ทัวร์ญี่ปุ่น Wonder Sakura Osaka Takayama Shirakawago Nara Kyoto (TZ)
วันที่ 28 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเซกิ ร้านมีดซันชู Hamonoyasan หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ กุโจ วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ คันไซ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท นารา สวนกวาง วัด โทไดจิ โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ห้าง Doton Plaza ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ชินเซไก อูเมดะ ห้าง EXPO CITY
(ITKIX022) ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Sakura Osaka Nara Kyoto Kobe (TZ)
วันที่ 1 - 18 เม.ย. 61  (4วัน3คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวรืโอซาก้า - โอซาก้า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท นารา วัดโทไดจิ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซล
(TBKIX062) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-KOBE สบาย..สบาย (XJ)
วันที่ 22 มี.ค. 61 - 13 มิ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - - ชมความสวยงามและถ่ายรูปกับ สะพานข้ามทะเล อะคาชิไคเคียว และ พิเศษกับเมนู “เนื้อสเต็กโกเบ” ที่มีชื่อเสียงของความอร่อย - เดินชิวชมธรรมชาติอันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว พร้อมกับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ที่อุดมสมบูรณ์ - ตื่นตากับ ศาลาทอง หรือ วัดคินคาคุจิ และ เสาโทริอิสีแดงกว่าร้อยต้น แห่ง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ต
(TBKIX019) ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA NO#1 (XJ)
วันที่ 16 - 20 ก.พ. 61  (5 วัน 3คืน)
ราคา 29,911 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เที่ยวชมวัดดัง วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO - สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี - เที่ยวชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ - ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
(TBKIX059) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA (XJ)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 5 พ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมความงามของปราสาทคานาซาว่า - เที่ยวชมหน้าผาจินโบ ณ เมืองฟุคุอิ - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
(TBNGO058)ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS 'JUMBO' SNOW WALL (TG)
วันที่ 15 เม.ย. 61 - 5 พ.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโงย่า - - ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - เดินเล่นอย่างเพลิดเพลินใจในเมืองทาคายาม่า - ชมความงามของปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ / มิตซุย เอาท์เล็ต
(TBNGO057) ทัวร์ญี่ปุ่น GOODVIEW SAKUARA & JAPAN ALPS (TG)
วันที่ 14 - 20 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - - ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เดินชิวถนนซันมาจิ ซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า
(TBNGO026) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER (JL)
วันที่ 10 ก.พ. 61 - 4 มี.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 35,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - - สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี - ชมหน้าผาโทจินโบ ที่ได้ขึ้นเป็น จุดชมวิว Unseen ของเมืองฟุคุอิ - เก็บสตอเบอรี่ สดๆ ทานไม่อั้น - แวะจุดไฮไลน์เมืองเกียวโต และ อิสระเต็มวันที่ เมืองโอซาก้า
(TBKIX051) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-KYOTO SAKURA (XJ)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 16 เม.ย. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวครบเมืองไฮไลท์ เกียวโต / ทาคายาม่า / โตเกียว - สักการะวัดดัง วัดอาซากุสะ วัดคิโยมิสึ วัดกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - ชมภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก - ชมความงามของดอกซากุระที่กำลังผลิบาน ณ สวนสาธารณะ
(TBKIX049) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA KANAZAWA (XJ)
วันที่ 23 มี.ค. 61 - 16 เม.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - - เที่ยวชมวัดดัง วัดกินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมความงามของปราสาทคานาซาว่า - เที่ยวชมหน้าผาจินโบ ณ เมืองฟุคุอิ - ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
(TBKIX048) ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN PLUS USG [OSAKA-TOKYO] (TG)
วันที่ 6 ก.พ. 61 - 5 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 44,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - - เพลิดเพลินกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - กิจกรรม ณ ลานสกี [FEB-16 MAR]/ ชมดอกซากุระ [20 MAR-15 APR] / ชม PINKMOSS [17 APR-30 APR] - แวะชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมทะเลสาบฮามานา - เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - เดินเล่นช้อป ชิม ชิล ที่ถนนอุมายม่อน
(TBKIX034) ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN [OSAKA - TOKYO] (TG)
วันที่ 23 ก.พ. 61 - 3 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สักการะวัดดัง วัดนาริตะ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง ชินจูกุ / อิออน / JR STATION - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน - เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนอุมายม่อน / ฟรีเดย์ 1 วันเต็ม!!
(TBKIX050) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS (XJ)
วันที่ 12 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า - ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน - ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสันอันสวยงาม
(JGKIX032) ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SONGKRAN SAKURA (TG)
วันที่ 10 - 16 เม.ย. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เกียวโต - ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ ** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” อาทิเช่น ปราสาทมัตสึโมโต้ และ ปราสาททาคาโตะ ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** ให้ท่านอิ่มไม่อั้น “สตรอเบอรี่สดๆในสวน” ** เปลี่ยนอิริยาบถ “นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ” ชิมไข่ดำเชื่อว่าเสริมอายุอีก 7ปี
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014