Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โอซาก้า
(JW-PJP042-TG)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO OSAKA AUTUMN (TG)
วันที่ 1 - 26 พ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุวานิ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-ช้อปปิ้ง SAKAE กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้
(GTH- GQ2KIX-XJ002)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA ARASHIMA KOBE ลั้นลา (XJ)
วันที่ 3 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า (สนามบินคันไซ ) - นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – กิจกรรมชงชา – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว วันที่ 3. วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไชบาชิ วันที่ 4. อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN วันที่ 5. โกเบ – สะพานอาคาชิ ไคเคียว – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท
(CU)ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LOVE FLOWER GOLDEN ROUTE (JL)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - (โอซาก้า) – ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - ทะเลสาบฮามานะ – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – เมนูขาปูยักษ์
(GTH-GQ2KIX-TG002)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO RED KOCHIA (TG)
วันที่ 2 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - โอซาก้า (สนามบินคันไซ) -นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION วันที่ 3. ทะเลสาบ บิวะ – ศาลเจ้าชิราฮิเงะ – ถนนต้นสน Metasequoia Namiki – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ วันที่ 4. เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – ชมการสาธิตระบำพื้นเมือง – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ วันที่ 5. ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กิจกรรมชงชา – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ วันที่ 6. สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ทุ่งดอกโคเคีย [ตามสภาพอากาศ] – ชิบูย่า – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)
(GTH-GQ2NGO-XJ001)) ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง (XJ)
วันที่ 13 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62  (6 วัน 3คืน)
ราคา 25,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ช้อปปิ้งย่านโอสึ – ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 3. เมืองเกียวโต – วัดคินคาคุจิ – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ วันที่ 4. อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
(ZGZKIX10)ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโกโอซาก้าชวนรื่นรมณ์] (XJ)
วันที่ 11 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย - โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
(ZGZNGO01)ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ เลสโก นาโกย่า ดาหลา 5D3N (JL) (JL)
วันที่ 26 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - นาโกย่า - ปราสาทนาโกย่า - โอเอซิส 21 - ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ - ศาลเจ้าโอสึ คันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสึ - สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - อิออน มอลล์
(ZGZKIX01)ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา เลสโก โอซาก้า ปักษาสวรรค์ (JL)
วันที่ 24 ก.ค. 62 - 29 ก.ย. 62  (5 วัน 2 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้ - นารา – วัดโทไดจิ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
(IT-JXJ887) ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ887 โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ (XJ)
วันที่ 20 มิ.ย. 62 - 1 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000) โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า
(GTH-KIX-XJ001)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส (XJ)
วันที่ 5 ก.ค. 62 - 1 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ -พุ่มดอกโคเคีย [ตามสภาพอากาศ] – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ -เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ช้อปปิ้ง โดตงโบริ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
(TTN-XJ131)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3 (XJ)
วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 4 ต.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City , Duty Free และ ชินไซบาชิ ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลัษณ์ของเมือง
(GTH-KIX-TG004)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO สุดคุ้ม (TG)
วันที่ 2 ก.ย. 62 - 26 ต.ค. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โปรแกรมเดียว ที่เที่ยว ที่ช้อป ครบ 3 เมืองใหญ่ เกียวโต นาโกย่า โตเกียว เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมัง ชมสาธิตระบำพื้นเมือง ODORI DANCE ชมวิวถนนต้นสน Metasequoia Namiki เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของพุ่งดอกโคเคีย ช้อปปิ้งจัดเต็ม JR KYOTO STATION MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
(TTNP-TGNRTKIX04 )ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM LAVENDER (TG)
วันที่ 26 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โจเกียว - พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวรอบกรุงเกียวโต ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ
(TTN-XJ128) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) (XJ)
วันที่ 27 พ.ย. 62 - 5 ม.ค. 63  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ
(TTN-XJ123) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KANAZAWA TOTTORI ซุปตาร์ อมยิ้ม ไอศกรีม มหาชน (XJ)
วันที่ 30 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
(TTN-XJ124 )ทัวร์ญี่ปุ่นXJ124 - Osaka Kanazawa Nara ซุปตาร์ สกีหิมะ (XJ)
วันที่ 30 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ชื่นชม สวนเคนโระคุเอน แห่งเมืองคานาซาว่าหนึ่งในสวนที่สวยสุดในญี่ปุ่น ชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า และนมัสการพระใหญ่
(GTH-KIX-TG005))ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO โรแมนติก ใบไม้เปลี่ยนสี (TG)
วันที่ 7 - 13 พ.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - HILIGHT โปรแกรมเดียว ที่เที่ยว ที่ช้อป ครบ 3 เมืองใหญ่ เกียวโต นาโกย่า โตเกียว ชมอุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมัง ชมสาธิตระบำพื้นเมือง ODORI DANCE ชมวิวถนนต้นสน Metasequoia Namiki เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจัดเต็ม JR KYOTO STATION MITSUI OUTLET JAZZ DREAM
(TTN-XJ126) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ (XJ)
วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท
(TTN-XJ127)ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ
(TTN-XJ125)ทัวร์ญี่ปุ่นOSAKA TAKAYAMA KYOTOซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวเกียวโต ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบรษัท
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014