Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โอซาก้า
(TTN-TG52) ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU NAGOYA ซุปตาร์ โคมัตสึ ปีใหม่ (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ
(TTN-TG50)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (rerun) (TG)
วันที่ 8 - 25 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
(TTN-TG51) ทัวร์ญี่ปุ่น OKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (Happy New Year) ** BUS1 (NRT) // BUS2 (HND) ** (TG)
วันที่ 29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า -เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ไหว้พระขอพรปีใหม่ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato
(ZGKIX10) ทัวร์ญี่ปุ่น KIX10 OSAKA OBARA จัดเต็ม ซากุระในทุ่งใบไม้แดง (XJ)
วันที่ 16 - 29 พ.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททอง – วัดโทฟุคุจิ – นาโกย่าสเตชั่น - ศาลเจ้าโอสึคันนง – ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ – โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อิออน
(IT-TR26)ทัวร์ญี่ปุ่น *TR26* Unseen Kansai Osaka Kyoto Ine Free day (TZ)
วันที่ 29 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 21,788 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ชินเซไก – โกเบ จ.เฮียวโงะ -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เจแปน หรือเลือกซื้อ Option Tour -เกียวโต - นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ - ล่องเรืออ่าวอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปปิ้ง Doton Plaza
(IT-TR85) ทัวร์ญี่ปุ่น TR85 SPECIAL GOLDEN ROUTE THEME PARK (TZ)
วันที่ 3 - 28 ก.ย. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - โตเกียว สนามบินนาริตะ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ ห้าง AEON Mall เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา Expo City ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไซบาชิ
(IT-TR25) ทัวร์ญี่ปุ่น *TR25* LIMITED IN SEPTEMBER OSAKA KYOTO KOBE FREE DAY (TZ)
วันที่ 9 ก.ย. 61 - 3 ต.ค. 61  (4 วัน 3 คืน)
ราคา 19,788 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - พัก Hotel Hewitt Koshien ระดับ4ดาว 3คืน ไม่ต้องเปลี่ยนที่พัก ทำเลใกล้ห้างร้านสะดวกซื้อ ขึ้นตึก อุเมดะ สกาย บิวล์ดิ้ง (Umeda Sky Building) หนึ่งในแลนมาร์คของโอซาก้า เมื่อมาแล้วต้องไป!!! อิสระฟรีเดย์ เลือกเที่ยว USJ/ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย/เลือกซื้อ Option Tour ตะลุยโกเบ วันฟรีเดย์ไกด์นำท่านนั่งรถไฟไป โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ แหล่งช้อป จุดชมวิวริมทะเลที่สวยงาม ทานเมนู
(TASKIX007) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER OSAKA (TG)
วันที่ 11 - 15 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ช้อปปิ้งย่านกิออน - ปราสาทคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งอุเมดะ - โอซาก้า –อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ “ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
(TASNGO006) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER NAGOYA TAKAYAMA OSAKA (TG)
วันที่ 8 - 13 ส.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – ทาคายาม่า จินยะ - ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า –อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ “ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
(TASKIX005) ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU PROGRAM (TG)
วันที่ 9 - 14 ส.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - วัดโทไดจิ - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า – ชิซึโอะกะ – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – สวนนกและไม้ดอก “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท - อิซาวะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
(DKCNGO006) ทัวร์ญี่ปุ่น HASHTAG OSAKA แมวเหมียว (TG)
วันที่ 24 ต.ค. 61 - 2 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 46,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวครบไฮไลท์ เกียวโต คินคะคุจิ (ปราสาททอง) วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่าจินยะ โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ เมอริเคนพาร์ค โกเบไชน่าทาวน์ นั่งรถไฟแมวเหมียวสู่เมืองวาคายาม่า ตลาดปลาคุโระชิโอะ
(DKCNGO005) ทัวร์ญี่ปุ่น HASHTAG MONKEY ONSEN (TG)
วันที่ 5 - 23 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 45,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ปราสาทมัตซึโมโต้ (ภายนอก) – ฟาร์มวาซาบิ - JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ - เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) – โอซาก้า – ชินไซบะชิ -อิออนมอลล์ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท
(JGKIX005)ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE ATUMN (NO.1) (TG)
วันที่ 16 - 28 พ.ย. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - ** ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ** ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
(TTNNRT039)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI OSAKA 5D3N ซุปตาร์ พรมแดง#6 (TG)
วันที่ 1 ต.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นฟูจิชั้น 5 เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ ตื่นเต้นเร้าใจ กับสวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
(GHNGO010 )ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FREE OSAKA (TG)
วันที่ 8 - 12 ส.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นาโกย่า - วัดนิตไทยจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น • วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก • ถนนอุมายม่อน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า • วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส วัดที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า 1,200 ปี
(GHKIX009) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B (TG)
วันที่ 8 - 13 ส.ค. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • เที่ยวเมืองเกียวโต ชมวัดคินคาคุจิ ขอพรวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส • เที่ยวเมืองนารา ชมหลวงพ่อโตไดบุสสึ ที่สร้างด้วยทองสัมริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมา ให้อย่างลงตัว
(GHKIX008) ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA FINVER (XJ)
วันที่ 1 ส.ค. 61 - 11 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - • วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก • เมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่
(TBKIX016) ทัวร์ญี่ปุ่น สบาย CHILL CHILL OSAKA TAKAYAMA (XJ)
วันที่ 4 - 8 ก.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 14,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เที่ยวคุ้ม ครบ 3 เมือง เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า - ชมวัดดังแห่งเกียวโต วัดน้ำใสคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมความสวยงามของปราสาทโอซาก้า - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] / ถนนสายโบราณซันมาจิ ซูจิ - ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม
(HN) ทัวร์ญี่ปุ่น SURE โอซาก้า-เกียวโต-นารา (XJ)
วันที่ 3 ส.ค. 61 - 2 ม.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต-ฟูชิมิอินาริ-อาราชิยาม่า-คินคะคุจิ-โอซาก้า-โดทงบุริ-ย่านชินไซบาชิ-อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม"ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอเจแปน" เพิ่มท่านละ 2,500 บาท-ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ดิวตี้ฟรี-ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าเล็ท
(GHKIX002) ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOTTORI HIMEJI OSAKA (XJ)
วันที่ 22 มิ.ย. 61 - 17 ต.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า- เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองทตโตริ-เนินทรายทตโตริ โคนันทาวน์-ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ-ถนนมิซูกิ ชิเงรุ[เกะเกะโนะ คิทาโร่]-สวนดอกไม้ ฮานะไคโระ-ออนเซ็น ภูเขาไดเซ็น-เมืองเก่าคุราชิกิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014