Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์โอซาก้า
(GHNRT045) ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA FREEZING (JL)
วันที่ 16 ม.ค. 61 - 25 ก.พ. 61  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอร์รี่-เมืองมัตสึโมโต้ปราสาทมัตสึโมโต้-แช่น้ำแร่ เมืองทาคายม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนซันมาจิ ซูจิหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATA [ชมการจัดแสดงไฟ]
(GHKIX044)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B PLUS USJ SNOW (TG)
วันที่ 9 ม.ค. 61 - 4 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX043)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B SNOW (TG)
วันที่ 5 ม.ค. 61 - 5 มี.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX036)ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA OSAKA NEWYEAR (TG)
วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (*ชมด้านนอก)- ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ หน้าผาโทจินโบ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX035)ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TAKAYAMA OSAKA (JL)
วันที่ 19 - 26 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่ เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ
(GHKIX031)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-C NEW YAER (TG)
วันที่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โิซาก้า - นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวโตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX030)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] (JL)
วันที่ 19 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่าเมืองนาโงย่า-ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานากิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-แช่น้ำแร่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
(GHKIX029)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B[โอซาก้า-โตเกียว] (TG)
วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
(GHNRT028ทัวร์ญี่ปุ่น KOYO HILIGHT [A] (JL)
วันที่ 7 พ.ย. 60 - 17 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - พระราชวังอิมพิเรียล-วัดอาซากุซะ-เมืองโตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ทะเลสาบฮามานะ เมืองนาโงย่า เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
(JGKIX025) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA WINTER (TG)
วันที่ 20 - 27 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ญี่ปุ่น - ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
(ITKIX011) ทัวร์ญี่ปุ่น Golden Route คุ้มเวอร์ B Tokyo Osaka (XJ)
วันที่ 9 ม.ค. 61 - 20 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โตเกียว วัดอาซากุสะ ทะเลสาบอาชิ ล่องเรือโจรสลัด หุบเขานรก โอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ลานสกีฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล) กิฟุ ห้างเอออน เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
(ITKIX010)ทัวร์ญี่ปุ่นGolden Route คุ้มเวอร์ A Osaka Tokyo (XJ)
วันที่ 6 ม.ค. 61 - 23 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า เกียวโต วัดทอง คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ กิฟุ โอกากิ ทาคายาม่า ปราสาทมัตสึโมโต้ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สนุกสนานลานสกี Fuji ten โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ นาริตะ
(GHKIX021)ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFUL HIROSHIMA TOTTORI (TG)
วันที่ 21 - 29 พ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮิโรชิม่า - ตลาดปลาซากาอิมินาโตะ-ถนนมิซูกิ ชิเงรุ [เกะเกะโนะ คิทาโร่] ศาลเจ้าศาลเจ้าอิซึโมะไทชะ-เมืองฮิโรชิม่า เมืองฮิโรชิม่า-อะตอมมิคบอมบ์โดม-สวนสันติภาพและ พิพิธภัณฑ์สงคราม-เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า
(GHKIX017)ทัวร์ญี่ปุ่น COLORFUL ISE KYOTO OSAKA (JL)
วันที่ 22 พ.ย. 60 - 4 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ-ถนนโอฮาไรมาชิ- เมืองนารา-วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโตไดบุตสึ) อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ วัดเรียวอันจิ-วัดโทฟุคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ-ป่าไผ่-วัดเทนริวจิ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX016)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-B PLUS USJ (TG)
วันที่ 1 พ.ย. 60 - 6 ธ.ค. 60  (7 วัน 5 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เมืองนาโงย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -โตเกียว-ถนนอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้งโตเกียว
(GHKIX015)ทัวร์ญี่ปุ่น KOYO HILIGHT JAPAN-B (TG)
วันที่ 2 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
(GHNRT014)ทัวร์ญี่ปุ่น HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA (JL)
วันที่ 7 พ.ย. 60 - 5 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] -เมืองมัตซึโมโต้ ปราสาทมัตซึโมโต้-เมืองทาคายาม่า เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า- ถนนสายซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-NABANA NO SATO[ชมแสดงไฟ]
(GHKIX010)ทัวร์ญี่ปุ่นSUPER PRO TAKAYAMA OSAKA (XJ)
วันที่ 13 - 24 ธ.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - สนามบินคันไซ- เมืองเกียวโต- วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้ำแร่
(GHKIX008)ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO KANSAI AUTUMN (XJ)
วันที่ 10 - 29 พ.ย. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สนามบินคันไซ-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริแช่น้ำแร่ วัดเรียวอันจิ-วัดโทฟุคุจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ-ป่าไผ่ วัดเทนริวจิ-เมืองโอซาก้า
(GHKIX007)ทัวร์ญี่ปุ่น SUPER PRO SAKURA & AUTUMN (XJ)
วันที่ 15 - 27 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โอซาก้า - สนามบินคันไซ-วัดเรียวอันจิ-เมืองอาราชิยาม่า-สะพานโคเทะสึ-ป่าไผ่วัดเทนริวจิ-เมืองโอซาก้า เมืองโอบาระ-ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี [ตามสภาพอากาศ] ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ โครังเค-ซาคาเอะ-แช่น้ำแร่ วัดเบียวโดอิน-เมืองโอซาก้า-DOTON PLAZA-ชินไซบาชิ-อิออน
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014