Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เซ็นได
(GTH-HND-NH001)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI ม่วนอีหลี (NH)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ - นั่งรถไฟซินคังเซนจากเซนไดสู่มหานครโตเกียว ขอพรศาลเจ้าโทโซกุ (ลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก) ชมหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง หมู่บ้านโออูจิจูคุ เพลิดเพลินกับการล่องเรืออ่าวมัตซึซิม่า ล่องเรือช่องแคบแกบิเค ชมหนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่น เต็มอิ่มกัยแหล่งช้อปปิ้ง 2 เมืองใหญ่ ย่านอิจิบังโจ เมืองเซนได , ย่านชินจูกุ เมืองโตเกียว
(BW)ทัวร์ญี่ปุ่น..TOKYO-NIKKO BLOOMING (TOKYO-IBARAKI-NIKKO) (XJ)
วันที่ 4 - 8 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - อุชิคุไดบุทสึ(ภายนอก) –ฮิตาชิซีไซด์ (ชมดอกทิวลิป) - ตลาดปลานากามินาโตะ -นิคโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -เคง่อน (ลิฟต์) - คินูกาว่า คินูกาว่า-คาวาโกเอะ –หอระฆัง- ตรอกขนมหวาน - โตเกียว – สวนชินจูกุเกียวเอน (ชมซากุระ) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว -อะซากุซะ -นากามิเสะ - นาริตะ - อิออน
(HN-HNJZ1)ทัวร์ญี่ปุ่น HNJZ1 : HOKKAIDO-TOHOKU SAKURA (TG)
วันที่ 1 - 6 พ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ฮอกไกโด-โทโฮคุ - หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด* – โอตารุ – คลองโอตารุ - ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ* – นั่งรถไฟชินคันเซน (สถานีชินฮาโกดาเตะ -> สถานีชินอาโอโมริ) – อาโอโมริ - ลำธารโออิราเซะ
(HN-HNJZ2)ทัวร์ญี่ปุ่น HNJZ2 NIKKO SENDAI SAKURA CARPCARP**ลดราคา** (TG)
วันที่ 2 - 6 พ.ค. 62  (5 วัน 4 คืน)
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ - ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ – ปราสาทนกกระเรียน – โรงแรม ทะเลสาบอินะวะชิโระ(ฟูจิน้อย) – นั่งรถไฟชมซากุระ – เทศกาล “ธงปลาคาร์ฟ” – เก็บสตอเบอรี่ – โรงแรม นั่งกระเช้าลอยฟ้าซะโอะ – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยอิจิบันโจ – โรงแรม
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU * NO.3 * (TG)
วันที่ 19 - 25 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - ** ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ทุ่งดอกทิวลิป” หลากสีสันสดใส ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค” ** ชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนอาชิคางะ สวนดอกไม้นานาชนิดขนาดใหญ่สามารถเพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ ** ชม “ปราสาทสึรุกะ” โดดเด่นที่ตัวปราสาทสีขาว ล้อมรอบด้วยต้นซากุระอย่างสวยงาม ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ ** เปลี่ยนอิริยาบถสู่การนั่ง “รถไฟชินคันเซน” ซึ่งเป็นรถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU *NO 2.* (TG)
วันที่ 16 - 22 เม.ย. 62  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - ** ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ทุ่งดอกทิวลิป” หลากสีสันสดใส ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค” ** ชม “ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ” ความยาวกว่า 3 กิโลเมตร นับเป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งของเมืองฟุคุชิมะ ** ชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนอาชิคางะ สวนดอกไม้นานาชนิดขนาดใหญ่สามารถเพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA TOHOKU *NO1.* (TG)
วันที่ 15 - 20 เม.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โทโฮคุ - ** ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ทุ่งดอกทิวลิป” หลากสีสันสดใส ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค” ** ชม “ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ” ความยาวกว่า 3 กิโลเมตร นับเป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งของเมืองฟุคุชิมะ ** ชม “ปราสาทสึรุกะ” โดดเด่นที่ตัวปราสาทสีขาว ล้อมรอบด้วยต้นซากุระอย่างสวยงาม ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน
(GH-GO2NRT-NH002)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO นิกโก้ ฟุคุชิมะ (NH)
วันที่ 18 - 22 เม.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - • สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโออูจิจูคุ หมู่บ้านโบราณที่สวยไม่แพ้ ชิราคาวาโกะ • สนุกสนานกับกิจกรรม เก็บผลไม้จากต้น • ชมปราสาทสึรุงะ หรือปราสาทนกกระเรียน ฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มซามูไร • สนุกกับกิจกรรมภายในสวนน้ำ พร้อม ชมโชว์อลังการ “ฮาวายโพลีนีเซียน” • เที่ยวเมือง นิคโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้
(TTN-XJ97) ทัวร์ญี่ปุ่น XJ97 : Tokyo Nikko Fukushima 5D3N ซุปตาร์ ไอสึ ซากุระ (XJ)
วันที่ 3 - 21 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟูตะระซัง สะพานชินเคียว ห้ามพลาด จุดชมซากุระ ณ ปราสาททสึรุงะ หรือปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
(TTN-XJ97) ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Nikko Fukushima ซุปตาร์ ไอสึ ซากุระ (XJ)
วันที่ 3 - 21 มี.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟูตะระซัง สะพานชินเคียว ห้ามพลาด จุดชมซากุระ ณ ปราสาททสึรุงะ หรือปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ
(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาอาคิตะ (อาคิตะ – อิวาเตะ – มิยางิ – ยามากาตะ) (TG)
วันที่ 12 - 17 ก.พ. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์อาคิตะ -  ลิ้มรสความอร่อยของน้ำผึ้งคุณภาพดีที่ถูกคัดสรรมาจากทั่วโลก ณ ร้าน Yama no Hachimitsuya  ชมย่านซามูไรเก่าแก่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในไม่กี่แห่งของญี่ปุ่น ณ ชุมชนคาคุโนดาเตะ  ชมวิหารทองคำที่สร้างจากไม้ และเป็นสมบัติแห่งชาติของชาติญี่ปุ่น ณ วัดชูซอนจิ  นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาซาโอะ และ “ปีศาจน้ำแข็ง” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น  ชมความสวยงามของกระท่อมน้ำแข็ง ณ เทศกาลโยโคเตะ คามาคูระ ที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งน้ำ
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014