Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เซ็นได
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI NEW นิกโก้ เซนได นารุโกะ เกบิเค บันได ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน (TG)
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน - กิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” - อ่าวมัตสึชิมะ - บันไดอะซุมะ เลคไลน์ - โทโน เฮทสึริ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - กระเช้าอะเคจิไดระ - GEIBIKEI - แช่น้ำแร่ออนเซ็น
(JW-PJP64) ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI-NIKKO-TOKYO เที่ยวให้สุด หยุดที่เธอ 6D3N (TG)
วันที่ 7 พ.ย. 62 - 26 ม.ค. 63  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - ศาลเจ้าฮานิสึ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ปราสาทซึรุกะ(ถ่ายรูปด้านนอก)หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ มรดกโลกนิกโก้-สะพานชินเคียว-สวนไคระคุเอ็น โรงงานเหล้าสาเก-ห้างสรรพสินค้าอิออน วัดอาสะกุซ่า-ชินจูกุ-พระราชวังอิมพีเรียล-โอไดบะ สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
(JW-PJP63-TG)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SENDAI IWATE WINTER 6D4N (TG)
วันที่ 17 - 22 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 36,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได-อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei -กินซัง ออนเซ็น ภูเขาซาโอะ ชมปีศาจหิมะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น -มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิออน มอลล์ เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
(JW-PJP62-TG)ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SENDAI IWATE AUTUMN 6D4N (TG)
วันที่ 26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 34,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได -อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิล่องเรือ Geibiei-หุบเขานารุโกะ กินซัง ออนเซ็น-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-มิตซุยเอ้าท์เล็ตปาร์ค เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ-ทะเลสาบโกะชิคุนมะหมู่บ้านโออุจิจูกุ-หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN SENDAI TOKYO 6D3N (TG)
วันที่ 14 - 19 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - เซนได – ทะเลสาบโกะชิกิคินุมะ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – นิกโก้ – ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ – สะพานชินเคียว คินูกาว่า – น้ำตกริวซู – วาดหน้าตุ๊กตาทาคาซากิดารุมะ – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนต้นแปะก๊วย อิโซนามิกิ – ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งมิตซุตเอาท์เล็ท คิซาราสึ – สนามบินฮาเนดะ
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO TOHOKU 6D3N (TG)
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ - โทโฮคุ - ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ** ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI 6D4N (TG)
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้-เซนได - ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์” ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน
(JG)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO – FUJI AUTUMN นิกโก้ คาวาโกเอะฟูจิ ฮาโกเน่ ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน (TG)
วันที่ 1 - 6 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออนพลาซ่า
(JW)ทัวร์ญี่ปุ่น PJP12-XW PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5D3N (XW)
วันที่ 23 ต.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ - วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-ศาลเจ้าโดมิทาเคะ - ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา-โอไดบะ-ไดเวอร์ซิตี้ นิกโก้-ทะเลสาบชูเซนจิ-น้ำตกเคะงอน-สะพานแดงชินเคียว-ศาลเจ้าโทโชกุ-อิออนมอลล์
(JW)PJP63-TG ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE WINTER 6D4N (TG)
วันที่ 26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
อิวาเตะ-วิหารทองคำ วัดชูซอนจิ-ล่องเรือ Geibiei -กินซัง ออนเซ็น - ภูเขาซาโอะ-ชมปีศาจหิมะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)-อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี มิตซุยเอ้าเล็ตปาร์ค - หมุ่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ-มัตสึชิมะ-ชมความสวยงามของอ่าวมัตสึชิมะ-อิออน มอลล์ - เซนได-ปราสาทอาโอบะ-เจ้าแม่กวนอิม วัดไดคันนอน-ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
(VTG.7)ทัวร์ญี่ปุ่น HELLO SENDAI 5D3N (TG)
วันที่ 9 พ.ย. 62 - 18 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
เยี่ยมชมวิหารทองคำที่ฮิราอิซูมิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้าญี่ปุ่นมากมาย แช่น้ำแร่ ออนเซ็น
(VTG-2)ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI – NIKKO (TG)
วันที่ 29 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได-นิกโก้ - มัตสึชิมะ >> วัดซุยกันจิ >> ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ >>เซ็นได >> ปราสาทอาโอบะ >> วัดไดคันนอน(เจ้าแม่กวนอิม) -เซ็นได >> เส้นทางทองคำบันไดซัง >> บึงโกชิคินุมะ(บึงน้ำ 5 สี) >> ไอสึ-วาคามัตสึ >> ปราสาทสึรุกะ >> หมู่บ้านโออุจิ-จุคุ >> คินูกาว่า ออนเซ็น -คินูกาว่า >> นิกโก้ >> ศาลเจ้าโทโชกุ >> น้ำตกเคง่อน >> ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต >> โตเกียว
(TTN-XJ133)ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn (XJ)
วันที่ 1 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
(TTNP-TGSDJ01)ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI (TG)
วันที่ 29 ต.ค. 62 - 24 พ.ย. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขา เกบิเก เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เทือกเขาซาโอ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
(TTNP-TGSDJ04)ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI II (TG)
วันที่ 30 พ.ย. 62 - 18 ธ.ค. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 31,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
(TTNP-TGSDJ03)ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI IWATE FUKUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI (TG)
วันที่ 26 พ.ย. 62 - 15 ธ.ค. 62  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
(TTNP-TGSDJ02)ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II (TG)
วันที่ 2 - 27 พ.ย. 62  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เทือกเขาซาโอ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ เซนได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท
(TAS)ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN NIKKO SENDAI (TG)
วันที่ 30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ เซนไดร - ฮาเนดะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู – อาเคจิไดระ (นั่งกระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน ชิโอบะระ – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – เซนได – ช้อปปิ้งอิจิบันโจ เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – อิบารากิ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค อิบารากิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
(GTH-HND-NH001)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI ม่วนอีหลี (NH)
วันที่ 6 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์นิกโก้ - นั่งรถไฟซินคังเซนจากเซนไดสู่มหานครโตเกียว ขอพรศาลเจ้าโทโซกุ (ลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก) ชมหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง หมู่บ้านโออูจิจูคุ เพลิดเพลินกับการล่องเรืออ่าวมัตซึซิม่า ล่องเรือช่องแคบแกบิเค ชมหนึ่งในร้อยทัศนียภาพสวยงาม และทรงคุณค่าของญี่ปุ่น เต็มอิ่มกัยแหล่งช้อปปิ้ง 2 เมืองใหญ่ ย่านอิจิบังโจ เมืองเซนได , ย่านชินจูกุ เมืองโตเกียว
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014