Let's travel the world with us
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295
Search Tour
ทัวร์เซ็นได
(GHHND037)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO & SENDAI WINTER (JL)
วันที่ 20 - 25 ธ.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์เซนได - เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ำตกเคง่อนทะเลสาบชูเซนจิ-แช่น้ำแร่ เมืองไอสุวากามัตสึ-ปราสาทซึรุงะ-เมืองเซนได-จุดชมวิวยอดเขาอาโอบะ-ช้อปปิ้งอิจิบังโจ มัตสึชิม่า-ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาซาโอ้-กิจกรรมบนลานสกี-หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
(GHKIX034) ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA NIKKO NEWYEAR (TG)
วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61  (7 วัน 4 คืน)
ราคา 72,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์ทาคายาม่า - นั่งกระเช้าชินโฮตากะโรปเวย์-ไร่วาซาบิไดโอะ เมืองคารุยซาว่า-คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชคุ-น้ำตกเคง่อน-ทะเลสาบซูเซนจิ
(GHNRT005)ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO-GUMMA-KAWAGOE-TOKYO (XJ)
วันที่ 14 พ.ย. 60 - 24 ธ.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 37,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว นิกโก้ - เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-ทะเลสาบซูเซนจิน้ำตกเคง่อน-แช่น้ำแร่ เมืองทาคาซากิ-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โรงงานผลิตดารุมะ เมืองเก่าคาวาโกเอะ-หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ-โตเกียว
(ITNRT007) ทัวร์ญี่ปุ่นAmazing Tohoku Nikko Sendai Narita (TZ)
วันที่ 28 พ.ย. 60 - 17 มี.ค. 61  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 28,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น - ไอสุวาคามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ – ปราสาทสึรุกะ - เซนได – จุดชมวิวเซนได – ปราสาทอาโอบะ – ศาลเจ้าโกโคคุ – อิจิบังโจ หรือ ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค (ช่วงWinter) - เมืองมัตสึซิม่า – เซนได – นาริตะ – ห้างเอออนพลาซ่า
(JGNRT023) ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO FUJI AUTUMN (TG)
วันที่ 8 - 13 พ.ย. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - น้ำตกริวซู - ทะเลสาบชูเซนจิ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ชมสะพานชินเคียว เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โอชิโนะ ฮัคไค - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟ ณ ซากามิโกะ พาร์ค วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ
(JGHND021) ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO SENDAI AUTUMN (NO.2) (TG)
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 60  (6 วัน 4 คืน)
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ หุบเขานารุโกะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - เมืองมัตสึชิมะ วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - สถานีรถไฟฟุกุชิมะ เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ โตรกผาโทโน เฮทสึริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ
(JGHND020) ทัวร์ญี่ปุ่นNIKKO SENDAI AUTUMN (NO.1) (TG)
วันที่ 12 - 17 ต.ค. 60  (ุุ6วัน 3คืน)
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ หุบเขานารุโกะ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ -ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - สถานีรถไฟอุสึโนะมิยะ เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ต อิรุมะ - ย่านชินจูกุ
(JGNRT019) ทัวร์ญี่ปุ่นNIKKO BANDAI AUTUMN (NO.2) (TG)
วันที่ 18 - 23 ต.ค. 60  (6 วัน 3 คืน)
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - อิออนพลาซ่า เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - สถานีรถไฟอุสึโนะมิยะ เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ภูเขาไฟฟูจิ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ย่านชินจูกุ
(JGHND018) ทัวร์ญี่ปุ่นNIKKO BANDAI AUTUMN (NO.1) (TG)
วันที่ 11 - 15 ต.ค. 60  (5 วัน 3 คืน)
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ทัวร์โตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - สถานีรถไฟอุสึโนะมิยะ เส้นทางอิโระฮะซากะ - นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - ทะเลสาบอินาวาชิโระ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส) - อามิเอ้าท์เล็ต
INCENTIVE บริษัท กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมาทุกเส้นทางทั่วโลก กรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบบริษัท หรือจัดเป็นกรุ๊ปคณะเพื่อน , ครอบครัว เราจัดได้ทุกรูปแบบ...ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี เราขอร่วมเติมทุกฝันในทุกๆการเดินทางไปกับคุณ
เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  • วันอาทิตย์ หยุดทำการ
ID Line : @gustotour
Gusto World Tour Company Limited © Copyright 2014